Fundacja rodzinna. Na czym polega i kto może zostać fundatorem

Fundacja rodzinna. Na czym polega i kto może zostać fundatorem
Jeśli przewidujesz, że przyszli spadkobiercy nie będą zainteresowani prowadzeniem firmy lub nie będą mogli się tym zajmować, warto rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Strategia, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności bezpośredniego zaangażowania twoich prawnych następców, chroniąc jednocześnie majątek rodzinny — to powód, aby założyć fundację rodzinną.

Zasady działania fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to mechanizm pozwalający na stworzenie struktur organizacyjnych, które zapewniają długoterminową kontynuację działalności oraz ochronę majątku rodzinne przez wiele pokoleń, nie wymagając osobistego zaangażowania następców.

Dzięki fundacji możliwe jest również zapewnienie wsparcia finansowego dla jej beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu integralności i płynności finansowej majątku i udziałów w spółkach.

Założenie fundacji rodzinnej pozwala na wyraźne oddzielenie interesów biznesowych od rodzinnych — majątek rodzinny przechodzi na własność fundacji.

Fundacja funkcjonuje jak rodzaj skarbca, który nie tylko zabezpiecza środki finansowe dla rodziny, ale także pielęgnuje wizję założyciela i utrzymuje przyjęte przez niego wartości biznesowe.

Fundacja rodzinna stanowi więc narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwu przetrwanie przez pokolenia oraz zabezpiecza finansowe potrzeby beneficjentów.

Dlaczego warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej:

  • jako założyciel masz możliwość wycofania się z codziennego zarządzania firmą, nie tracąc przy tym źródła dochodu,
  • zapewniasz stabilność finansową członkom rodziny,
  • możesz oddzielić kwestie biznesowe od rodzinnych,
  • zachowasz kontrolę nad majątkiem i jego ochronę,
  • osiągniesz efektywne zarządzanie majątkiem i jego wzrost,
  • zaplanujesz sukcesję na wiele pokoleń.

Jak utworzyć fundację rodzinna? Złóż oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej u notariusza, w akcie założycielskim lub testamencie. Przygotuj statut fundacji rodzinnej notarialnie, określając zasady jej działania, a także wprowadź majątek do fundacji rodzinnej o wartości minimum 100 tys. zł. Następnie zarejestruj fundację w rejestrze fundacji rodzinnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Jakie podatki płaci fundacja rodzinna?

Opodatkowanie fundacji rodzinnej uwzględnia relacje rodzinne z fundatorem. Założenie fundacji i przekazanie majątku nie podlega opodatkowaniu (brak PCC i CIT). Fundacja płaci zaś 15% CIT, pobierany przy przekazywaniu środków beneficjentom (bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji).

Beneficjenci będący osobami fizycznymi, jako podatnicy PIT, są zwolnieni z podatku, jeśli są najbliższą rodziną fundatora, tj. małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, pasierbami, ojczymem lub macochą.

Osoby zaliczone do I lub II grupy podatkowej płacą 10% PIT. Pozostali płacą 15% PIT.

Beneficjenci będący organizacjami pożytku publicznego płacą też CIT na dotychczasowych zasadach, z możliwością korzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Kto może założyć fundację?

Założycielem może być każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która może swobodnie zarządzać swoim majątkiem.

Fundację można założyć wspólnie z innymi fundatorami w akcie założycielskim. W przypadku testamentu fundator może być tylko jeden.

Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być:

  • osoby fizyczne,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra publicznego.

Chociaż zazwyczaj beneficjentami są członkowie rodziny, fundator może również wyznaczyć inne osoby lub organizacje pożytku publicznego.

Na co fundacja rodzinna może przeznaczyć środki?

Środki z fundacji rodzinnej mogą być przeznaczone przykładowo na:

  • koszty utrzymania, edukacji lub leczenia beneficjentów,
  • wydatki związane z celami statutowymi organizacji pożytku publicznego.

Fundacja rodzinna, podobnie jak inne osoby prawne, jest zarządzana przez zarząd i może być kontrolowana przez radę nadzorczą.

Beneficjenci wskazani przez fundatora tworzą zgromadzenie, które spotyka się w określonych sytuacjach, np. przy zmianach w zarządzie czy zatwierdzaniu sprawozdań finansowych. To pozwala rodzinie wpływać na kluczowe aspekty zarządzania fundacją na przestrzeni lat.

Zobacz też: Po jakim czasie kasują się punkty karne

Funkcjonowanie fundacji rodzinnej

Fundator ma szerokie możliwości w definiowaniu zasad zarządzania fundacją, jej celów i sposobu działania. Zazwyczaj głównymi celami są nieprzerwane funkcjonowanie firmy oraz zapewnienie środków do życia dla rodziny.

Fundacja rodzinna może być zakładana na czas określony lub nieokreślony.

Majątek przekazywany fundacji może obejmować mienie należące do fundatora, w tym głównie udziały i akcje spółek. Musisz przekazać fundacji majątek o wartości co najmniej 100 000 zł (fundusz założycielski).

Sprawdź też: Dopłata do zboża

Czy fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą?

Fundacja rodzinna zazwyczaj nie prowadzi działalności gospodarczej. Może jednak prowadzić działalność obejmującą obrót majątkiem, w tym udziałami w spółkach, wynajem, udzielanie pożyczek spółkom, w których ma udziały, lub beneficjentom, obrót walutami obcymi w celach płatniczych, a także działalność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ