Fabrity Holding przymierza się do kolejnych akwizycji

Fabrity Holding przymierza się do kolejnych akwizycji
Grupa Fabrity Holding utrzymała w minionym roku dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych powyżej 30%, a finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy. Tegoroczne przejęcie pakietu kontrolnego w Panda Group rozszerza kompetencje Grupy Fabrity Holding o rozwiązania e-commerce, co wpisuje się w cele strategiczne, zakładające również możliwość kolejnych akwizycji podmiotów komplementarnych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Technologiczna Grupa Fabrity Holding w ujęciu już bez sprzedanego pod koniec września zeszłego roku segmentu marketingowego, zanotowała w roku 2023 zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 28,7% rdr, do 68,7 mln zł, przy czym kluczowe przychody operacyjne (bez refaktur i zakupu usług podmiotów spoza Grupy) skoczyły o 34,2%, do 62,4 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o 13,7% rdr, do 8,6 mln zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 28,8% rdr, do 6,4 mln zł.

Rok 2023 w Fabrity Holding

- To był bardzo udany, pracowity rok w Grupie Fabrity Holding, bogaty w istotne wydarzenia. Rozwój współpracy z unijną agencją Frontex, projekty z ABB i pozostałymi kluczowymi klientami oznaczały w efekcie rekordowy rok w historii zależnej spółki Fabrity. To o tyle warte podkreślenia, że cała branża usług IT przeżywała trudne chwile. Z kolei przełomem w spółce PerfectBot było wdrożenie nowej wersji chatbota, opartej na technologii AI. Rok 2023 miał również dla nas wymiar epokowy, związany ze sprzedażą spółek marketingowych i marki K2, czyli podstawowego biznesu w przeszłości, za czym poszła zmiana nazwy spółki i wyklarowanie czysto technologicznego profilu Grupy. To efekt sukcesu misji Pawła Wujca, od którego przejąłem stery całej Grupy – mówi Tomasz Burczyński, od listopada 2023 roku prezes zarządu Fabrity Holding S.A., jednocześnie Prezes Zarządu i współtwórca sukcesu software house’u Fabrity. 

- Jasno pokazujemy, że umiemy długoterminowo rosnąć w dwucyfrowym tempie i realizować projekty IT dla dużych, stabilnych klientów w Polsce oraz za granicą, dotychczas w szczególności w krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich – dodaje Prezes Burczyński. Grupa Fabrity Holding wypracowała w 2023 roku 14,0 mln zł zysku netto, do czego przyczyniło się zaksięgowanie 9,9 mln zł zysku na transakcji zbycia dwóch spółek segmentu marketingowego. - Jest to drugi najwyższy zysk netto w naszej historii, po wyniku roku 2022, w którym zrealizowaliśmy transakcję zbycia spółki chmurowej Oktawave. Transakcje w połączeniu z dobrymi wynikami bieżącej działalności dają możliwość wyjątkowo wysokich transferów do akcjonariuszy. Dywidenda wypłacona w dwóch ostatnich latach to 12,4 zł na jedną akcję. Już szykujemy skup akcji własnych za kwotę 7,7 mln zł i przewidujemy rekomendację dywidendy, co łącznie oznacza, że w 2024 roku do akcjonariuszy może trafić około 15 mln zł. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu powtarzalnego biznesu operacyjnego i aktywności w obszarze M&A widzimy możliwości tworzenia znacznej wartości dla akcjonariuszy również w kolejnych okresach – podkreśla Artur Piątek, wiceprezes zarządu Fabrity Holding S.A. 

Przeczytaj także: A nazwę stanowiska wymyśl sobie sam

Fabrity Holding podąża za oczekiwaniami klientów

Grupa Fabrity Holding obserwuje oczekiwania klientów co do wdrażania rozwiązań IT, mogących wspierać rozwój nowych produktów i usług oraz ograniczać koszty operacyjne. W rezultacie rośnie waga transformacji cyfrowej i budowanie dzięki niej przewag konkurencyjnych. Istotne znaczenie mają tu technologie sztucznej inteligencji (AI) oraz rozwiązania low-code, no-code.

- Bezpieczeństwo danych, jakość i kontrola wyników blokowały wiele wdrożeń AI w dużych przedsiębiorstwach. Przełomem może okazać się platforma Azure OpenAI, której testy rynkowe właśnie prowadzimy. Jednocześnie chatbot spółki Perfectbot jest oparty o innowacyjny silnik GPT. Z kolei w obszarze platform do łatwego budowania mniej zaawansowanych aplikacji biznesowych spółka zależna Fabrity posiada własne rozwiązanie low-code o nowej nazwie handlowej Fastive, które od kilku lat jest wdrażane u klientów. Fabrity jest także wieloletnim partnerem firm Microsoft i Nintex, oferując usługi wdrożeniowe i rozwój rozwiązań opartych na platformach low-code tych dostawcówmówi Prezes Tomasz Burczyński. 


Plany na kolejny rok: akwizycje

Sprzedaż dwóch spółek segmentu marketingowego jesienią 2023 roku oznaczała wpływ gotówki do Fabrity Holding. Akcjonariusze mogą liczyć dzięki temu na dodatkowy transfer zysków. Walne Zgromadzenie zdecydowało już o skupie akcji własnych po 40 zł za sztukę, łącznie za 7,7 mln zł. Zarząd deklarował również możliwość wypłacenia podwyższonej dywidendy z zysku roku 2023, co w połączeniu z planowanym skupem akcji może łącznie oznaczać około 15 mln zł transferów gotówkowych do akcjonariuszy. W lutym br. spółka zależna Fabrity kupiła pakiet kontrolny Panda Group (rozwiązania e-commerce). Była to pierwsza transakcja Grupy Fabrity jako strony kupującej. Wcześniej Grupa zdobyła doświadczenie transakcyjne w roli sprzedającego, dzięki czemu Fabrity Holding jest obecnie grupą działającą wyłącznie w segmencie technologicznym - usług i rozwiązań IT. Fabrity planuje kontynuować działania związane z poszukiwaniem szans rozwoju poprzez akwizycje, a w obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na rozwój bazy klientów na wybranych rynkach. Założenia te są spójne z przygotowywaną strategią Fabrity Holding na lata 2024-2026, której prezentacja zaplanowana jest na pierwsze półrocze br.

ZOBACZ RÓWNIEŻ