Europejski Kongres Finansowy 2023

ekf
Fot. mat. pras.
XIII edycja Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się pod hasłem: Wiarygodność w czasach kryzysu zaufania.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2023 (94)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Otwierając obrady, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, zauważył, że kongres nigdy nie zasypia, pracuje cały rok. To całoroczna praca wykonywana wspólnie przez ludzi mających wpływ na sektor finansowy w Polsce. EKF to 

51 członków Rady Programowej, 500 ekspertów współtworzących prognozy, opinie czy stanowiska EKF oraz 101 uczestników X edycji Akademii EKF. Cała społeczność akademii liczy 1008 osób. 

Joschka Fischer, honorowy przewodniczący Rady Programowej EKF, zauważył, że trwająca wojna w Ukrainie zmieni cały kontynent. Potrzebne są więc takie inicjatywy jak EKF, bo wojna kiedyś się skończy zwycięstwem Ukrainy. Ważne jest, by głos sektora finansowego, zwłaszcza z nowych krajów UE, był wyraźnie słyszalny w całej Europie. To zdefiniuje przyszłość kontynentu. Unia musi dotrzymać obietnic złożonych wobec krajów kandydujących do UE, takich jak Ukraina i Mołdawia. Relacjom z Ukrainą poświęcony był także wykład Timothy’ego Snydera z Yale University.

Nowe technologie niosą rozwiązania dzisiejszych problemów, ale też obawy o miejsca pracy i brak kontroli nad jej działalnością. Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao SA, w ramach kwadransa EKF zauważył, że banki są dzisiaj właściwie instytucjami technologicznymi. Andrzej Kopyrski, wiceprezes PKO BP, potwierdził, że sztuczna inteligencja w bankach już jest. Głównie wykorzystywana jest w relacjach z klientami detalicznymi oraz małymi firmami. Pozwala to uwolnić pracowników do obsługi dużych projektów. Jest także wykorzystywana w analizie ryzyka, ponieważ stwarza szanse na predykcyjne analizy. Pozwoli to na przygotowywanie przez banki produktów z wyprzedzeniem. Magdalena Dziewguć w trakcie panelu o polskiej Dolinie Inżynierów i Technologii zauważyła, że 60 tys. firm technologicznych w Polsce to aż 8 proc. wszystkich firm technologicznych w UE. Mamy najlepszych programistów i nie powinniśmy już mieć kompleksów w stosunku do Estonii. Karol Mazurek z Accenture zauważył, że mamy już Dolinę Inżynierów, teraz czas, żebyśmy mieli Dolinę Inżynierii. Partner zarządzający w McKinsey & Co, Tomasz Marciniak, uznał, że priorytetami dla Polski są wzrost produktywności i wykorzystanie do tego sztucznej inteligencji oraz wzrost inwestycji.

Czas na transformację

Drugi dzień EKF przyniósł serię debat poświęconych transformacji energetycznej, nowym technologiom związanym ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza wspierającym sektor finansowy, rozwiązaniami chmurowymi i ESG.

Mimo dobrego roku w sektorze bankowym w Europie polska bankowość przestała być liderem efektywności. Zyskowność polskich banków oddala się od rosnących wskaźników w Europie. Wskaźnik zadowolenia NPS (Net Promoter Score) w Polsce spada, co oznacza spadek zadowolenia klientów. Ośmiu na 10 prezesów firm nie jest zadowolonych z inwestycji w transformację „klientocentryczną”. To konstatacja wyrażona w trakcie panelu „Efektywność operacyjna i koncentracja na kliencie wysoko na agendzie 2023-2025”. Bankowość wymaga cierpliwości. Złotym środkiem będzie znalezienie balansu pomiędzy spełnieniem oczekiwań klientów a jednocześnie spełnieniem wymogów regulacyjnych i inwestycyjnych. Tak uważa Natalia Bożek, wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA.

Debata ekonomistów

Ostatni dzień Europejskiego Kongresu Finansowego przyniósł debaty wybitnych ekonomistów o grożącej nam stagflacji, a także bankowców o szansach i zagrożeniach związanych z technologiami oraz o ryzykach, które mogą się zmaterializować. Ich zwieńczeniem była debata prezesów banków o tym, czy uda się zapewnić finansowanie potrzeb rozwojowych Polski.

Największym zagrożeniem dla koniunktury gospodarczej w Polsce jest – w ocenie ekspertów EKF – utrwalenie się wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych w połączeniu z mocno hamującym wzrostem gospodarki. Czyli scenariusz stagflacji. Swoje prognozy dla Polski, listę zagrożeń dla koniunktury oraz rekomendacje dla władz publicznych sporządziło dla EKF 

36 wybitnych makroekonomistów. Wynika z nich, że stagflacyjny scenariusz dla naszej gospodarki byłby najbardziej destrukcyjny z możliwych.

My Company Polska wydanie 7/2023 (94)

Więcej możesz przeczytać w 7/2023 (94) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie