ULI Poland ogłasza konkurs PropTech Innovation Challenge CEE 2024

ULI Poland ogłasza konkurs  PropTech Innovation Challenge CEE 2024
Po sukcesie zeszłorocznej edycji w Europie, ULI Poland organizuje pierwszy regionalny konkurs PropTech Innovation Challenge dla Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy). Jest to inicjatywa grupy Young Leaders, mająca na celu wsparcie innowatorów branży nieruchomości w sprostaniu rosnącym wymaganiom dotyczącym redukcji emisji dwutlenku węgla w budynkach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

PIC to ogólnoeuropejski konkurs organizowany przez Urban Land Institute Europe skierowany do innowatorów z całej branży budowlanej, nieruchomościowej i świata technologii. Czekamy na zgłoszenia od innowatorów ze środowisk akademickich lub badawczych, firm i organizacji non-profit działających na rynkach europejskich, w tym w Niemczech, Szwajcarii, Francji, krajach nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), Półwyspie Iberyjskim (Portugalia, Hiszpania), Europie Środkowo-Wschodniej (Polska i Czechy) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Konkurs PropTech Innovation Challenge (PIC) wspiera cele ULI w zakresie dekarbonizacji, które są częścią misji ULI C Change. Skupia się na redukcji emisji Scope 3, które obejmują emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości, takie jak transport i zaopatrzenie, często pomijane w standardowych analizach emisji.

Lisette van Doorn, Dyrektor Zarządzająca ULI Europe, komentuje: "Nieruchomości odpowiadają za 37 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Ważne jest, aby branża zjednoczyła się w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych, które sprostają tym wyzwaniom. PropTech Innovation Challenge to inicjatywa, która łączy tradycyjne podejście do nieruchomości z nowoczesnymi technologiami, przyczyniając się do rozwoju innowacyjnych działań w branży."

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do konkursu PIC muszą być innowacyjne, skalowalne i odpowiadać co najmniej jednemu z przypadków użycia proponowanych przez ULI, takich jak modernizacja na dużą skalę, gospodarka cyrkularna, grywalizacja w celu wzmocnienia współpracy interesariuszy, integracja platform ESG oraz zrównoważone materiały. Zgłoszenia są otwarte zarówno dla członków ULI, jak i osób niezrzeszonych, obejmując innowatorów z różnych sektorów, w tym akademickiego, badawczego, firmowego i organizacji non-profit działających na rynkach europejskich.

Marcin Juszczyk, Partner Zarządzający w Capital Park i Przewodniczący ULI Poland, komentuje: "To wydarzenie nie tylko podkreśla nasze zaangażowanie w innowacje na rynku nieruchomości, ale także przygotowuje grunt pod projekty transformacyjne, które mogą znacząco wpłynąć na branżę. Liczymy na efektywną współpracę i wyjątkowy wkład naszych polskich członków."

Małgorzata Anna Poręba, Senior Manager ULI Poland, dodaje: "Globalny zasięg ULI daje unikalne możliwości łączenia międzynarodowych perspektyw z lokalną wiedzą. Konkurs PIC nie tylko podkreśla nasze zaangażowanie w innowacje, ale także pozwala polskim członkom wnosić swoje spostrzeżenia do globalnych i europejskich inicjatyw."

Koordynatorami konkursu w naszej części Europy są: Jan Kowalski, Head of Development w URW Poland i ULI National YL Chair; Rusłan Hajduk, Business Development Coordinator w REDD Group i ULI PIC National Champion oraz Adrianna Kotwicka, Founder w RESET.

"Ta inicjatywa jest doskonałą okazją dla młodych profesjonalistów do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą na nowo zdefiniować branżę nieruchomości w całej Europie. Zachęcamy do aktywnego udziału uczestników z Polski, aby zwrócić uwagę na świeże perspektywy i pomysły" – komentuje Jan Kowalski.

Etapy konkursu ULI Young Leaders PropTech Innovation Challenge (PIC)

1. Etap zgłoszeń

Uczestnicy muszą przedstawić innowacyjne projekty technologiczne, które skupiają się na redukcji emisji CO2 w budownictwie. Projekty powinny być nowoczesne, skalowalne i odpowiadać na konkretne wyzwania postawione przez PIC 2024. Zgłoszenie musi zawierać prezentację w formie "Pitch Deck" oraz spełniać przynajmniej jeden z proponowanych przez ULI przypadków użycia, takich jak: modernizacja na dużą skalę, gospodarka cyrkularna, grywalizacja w celu wzmocnienia współpracy interesariuszy, integracja platform ESG oraz zrównoważone materiały.

2. Ocena zgłoszeń

Następnie zgłoszenia będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem ich potencjalnego wpływu na rzeczywiste przypadki użycia zdefiniowane przez społeczność ULI. Projekty muszą być innowacyjne i mieć potencjał do szerokiej implementacji w branży nieruchomości.

3. Prezentacje regionalne

Finaliści z poszczególnych krajów/regionalnych konkursów będą rywalizować w regionalnych finałach. Na tym etapie prezentacje będą oceniane przez jury, a zwycięzcy regionalnych etapów zostaną ogłoszeni w sieci ULI i mediach.

4. Wybór finalistów

Finaliści każdego regionu otrzymują tytuł ULI PIC Pioneer 2024, roczne członkostwo w ULI oraz możliwość prezentacji w raportach i mediach ULI Europe. Finaliści będą mogli prezentować swoje projekty na konferencjach ULI oraz korzystać ze wsparcia mentorów.

5. Finał europejski

Zwycięzcy etapów regionalnych przechodzą do ogólnoeuropejskiego finału PropTech Innovation Challenge, gdzie będą rywalizować o główną nagrodę. W tym etapie odbędzie się publiczne głosowanie oraz wielki finał, podczas którego zostanie ogłoszony główny zwycięzca.

Rusłan Hajduk, Business Development Coordinator w REDD Group i ULI PIC National Champion komentuje: "Wierzymy, że PropTech to nie rewolucja, ale naturalna ewolucja branży. Nasz konkurs stał się wyjątkową platformą dla innowatorów technologicznych. Daje on możliwość młodym talentom zaprezentować swoje przełomowe rozwiązania wiodącym firmom z branży, tym samym przyczyniając się do rozwoju globalnego rynku nieruchomości."

Adrianna Kotwicka, Founder w RESET dodaje: "Branża nieruchomości przechodzi znaczące zmiany, co stwarza idealną przestrzeń dla innowacji. To wydarzenie wspiera przełomowe rozwiązania mające konkretny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla budynków. To szansa na wykorzystanie pełnego potencjału ewolucji branży nieruchomości, łącząc liderów rynku z innowatorami."