Trzy kroki do inkluzywności z Diversity Hub

Trzy kroki do inkluzywności z Diversity Hub
Fot. mat. pras.
Już 16 maja w Krakowie odbędzie się wydarzenie 3 KROKI DO INKLUZYWNOŚCI, organizowane przez Fundację Diversity Hub, z udziałem Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wydarzenie jest nie tylko okazją do porozmawiania na temat inkluzywności miejsc pracy, ale także do doświadczenia, z czym mierzą się osoby z niepełnosprawnością. Wydarzenie jest realizowane dzięki wsparciu Konsulatu USA w Krakowie w ramach projektu "3P for your inclusion" , promującego włączające postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością oraz wiedzę i ochronę praw i tych osób w miejscu pracy.

W programie wydarzenia:

● Część oficjalna z udziałem Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie - Erin

Nickerson i Konsul ds. Prasy i Kultury - Althey Cawley Murphree;

● Aktywności eye-opening budujące świadomość na temat niepełnosprawności;

● Sesja doświadczalna:

• pisanie na flipcharcie w symulatorze z zaburzeniem ostrości wzroku lub z widzeniem tunelowym,

• wybieranie drobnych z portfela w rękawicach od symulatora starości,

• rozpoznawanie przedmiotów w czarnej opasce na oczach,

• poruszenie się uczestników wydarzenia z białą laską,

• poruszenie się uczestników na wózku.

● Część networkingowa.

Wydarzenie jest elementem programu edukacyjnego, który przygotowuje liderów i liderki do wprowadzania zmian w swoich organizacjach, w oparciu o model 3P: People, Place i Process (Ludzie, Miejsce i Proces). Angażowane są osoby zarządzające obszarem DEI, HR, CSR by mogły skuteczniej:

• identyfikować wyzwania i poznać sposoby ich przezwyciężania w kontekście osób z niepełnosprawnością,

• tworzyć uniwersalne, otwarte miejsca pracy dla wszystkich,

• inspirować się, aby promować własne dobre praktyki, zrealizowane projekty i ciekawe rozwiązania wspierające włączenie osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu 3P swoimi dobrymi praktykami z zakresu disability inclusion, dzielą się m. in. mBank, Accenture, UBS, State Street, Google i wiele innych organizacji.

Spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 10:00 w kawiarni Społeczna Kaffka, działającej przy wsparciu miasta Krakowa, zatrudniającej młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Link do wydarzenia: 3 KROKI DO INKLUZYWNOŚCI | LinkedIn

O Diversity Hub

Fundacja Diversity Hub zajmuje się zarządzaniem różnorodnością w biznesie i budowaniem inkluzywnych miejsc pracy. Oferuje wiedzę, doświadczenie, najlepsze praktyki i know-how z obszaru DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Wspiera organizacje w identyfikowaniu korzyści płynących z różnorodności i inkluzji, jednocześnie wpływając na pozytywne zmiany społeczne. Tworzy własne, innowacyjne rozwiązania, takie jak audyty i strategie D&I. Wspierając efektywne wdrażanie zarządzania różnorodnością w organizacjach, specjalizuje się w jej głównych wymiarach takich jak: wiek, równość płci, stopień sprawności, neuroróżnorodność, kultura włączająca, inkluzywne przywództwo, LGBTQ+, wielokulturowość, wellbeing, DEI w procesach HR. Prowadzi szkolenia oraz doradztwo, a także zajmuje się realizacją projektów międzynarodowych z zakresu różnorodności.