R22 z najlepszym kwartałem w historii. Grupa na stałe weszła na ścieżkę dynamicznego wzrostu

Jakub Dwernicki
Jakub Dwernicki, fot. materiały prasowe
Rekordowe 108,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27,9 mln zł skorygowanej EBITDA zanotowała Grupa R22 w Q3 2022 r. Rok do roku oznacza to skokowy – blisko 50-proc. – wzrost tych wskaźników. Jej mocną trakcję napędza m.in. wzrost przejętego niedawno MailerLite. W takim scenariuszu możliwe jest podwojenie skali działalności nawet już na koniec 2024 r.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rozwój R22 przyspiesza. Na bazie dynamicznego wzrostu kluczowych spółek notowana na GPW grupa, skupiająca podmioty technologiczne z obszaru cyfryzacji biznesu, notuje rekordowe wyniki w III kwartale 2022 r. W tym czasie R22 wypracowała 108,4 mln zł przychodów, czyli o blisko połowę więcej niż przed rokiem, a jej skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o 44 proc. do poziomu prawie 28 mln zł. R22 potwierdza tym samym, że jej model biznesowy generuje zdrowe przepływy z działalności podstawowej – przepływy operacyjne w minionym kwartale wyniosły 28 mln zł wobec 13 mln zł przed rokiem, co oznacza ponad dwukrotny wzrost tego wskaźnika.

- Nadszedł czas na efektywne, widoczne w wynikach, konsumowanie udanych przejęć zrealizowanych w minionych miesiącach. Mamy tutaj świetną trakcję, napędzają ją m.in. skokowo rosnące zyski i przychody MailerLite’a, robiącego globalną karierę. Grupa R22 może pochwalić się wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu na niemal każdym poziomie wyników, a to dopiero początek. Perspektywiczne inwestycje to paliwo do dalszego przyspieszenia rozwoju. Analiza postępów, jakie R22 robi w ostatnich kwartałach, ale też sprzyjające naszej grupie globalne megatrendy, dają silne podstawy do przekonania o tym, że kolejne kwartały będą dla nas znakomite. Oceniam, że zbudowaliśmy potencjał pozwalający w perspektywie 2-3 lat nawet podwoić nasze kluczowe parametry finansowe – zaznacza Jakub Dwernicki, prezes Grupy R22.

Tworzenie scenariusza na najbliższe 2-3 lata z możliwym podwojeniem najważniejszych parametrów finansowych, w tym przychodów i EBITDA, opiera się między innymi na dalszym rozwoju i pełnej konsolidacji przejętej w kwietniu tego roku spółki MailerLite (jedna z największych transakcji kapitałowych zrealizowanych przez polską spółkę w tym roku i jedna z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie), jak również bazuje na sukcesywnym redukowaniu poziomu zadłużenia netto (relacja EBITDA do długu netto).

MailerLite paliwem dla silnego wzrostu Grupy

Dzięki szybkiemu wzrostowi wyników r/r (wzrost przychodów o 41 proc. do poziomu 21,2 mln zł w III kwartale 2022 r.) i dynamicznemu przyrostowi bazy klientów (43,3 tys. vs 35,6 tys. przed rokiem) jako najmłodszy podmiot w Grupie R22 ma dla niej coraz większe znaczenie. Jego stale rosnący potencjał sprawiają, że waga wyników MailerLite w skonsolidowanych wynikach R22 będzie tylko rosła. Przed spółką kolejny kamień milowy do zrealizowania.

- Osiągnięcia MailerLite są uwzględniane w wynikach R22 dopiero od niedawna, a już widać jak bardzo będą one pozytywnie kontrybuować do jej kondycji. A obserwowany wzrost będzie jeszcze dodatkowo napędzany możliwościami cross- i up-sellingu innych produktów spółek z grupy R22. To wszystko pozwala nam sądzić, że w bliskiej perspektywie spółka ta będzie zdolna generować nawet 10 mln EUR EBITDA – wyjaśnia Jakub Dwernicki.

Dzięki akwizycji MailerLite R22 zwiększa również swoją ekspozycję na atrakcyjne rynki zagraniczne. Grupa jest dziś obecna w 180 krajach, a jej przychody generowane poza Polską stanowią ponad 40 proc. całej sprzedaży. W perspektywie kilku kwartałów R22 ma jednak generować większość przychodów z zagranicznych rynków.

Wysokie zasoby gotówki i dywidenda

R22 od lat prezentuje wysoką zdolność konwersji zysku EBITDA na przepływy operacyjne. Wskaźnik ten wynosi obecnie 90 proc. Do tego, o zdrowej kondycji finansów grupy świadczy tempo przyrostu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i ich odniesienie do kosztów obsługi długu – te pierwsze wyniosły na koniec września br. 28 mln zł (w porównaniu do 12,9 mln zł przed rokiem), podczas gdy koszty finansowe ponoszone z tytułu zadłużenia wyniosły 12,6 mln zł względem 6,9 mln zł rok temu.

- Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przekracza ponad 2-krotnie wzrost płatności związanych z obsługą zadłużenia. To daje nam duży komfort dalszego, niezakłóconego i mocnego rozwijania biznesu. Dla nas dług jest skutecznym instrumentem do finansowania dalszego skalowania działalności. Nasza wysoka rentowność oznacza także, że będziemy dzielić się zyskami z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę – podkreśla Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

Polityka dywidendy R22 zakłada przeznaczanie na ten cel co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję będzie co roku coraz wyższa. Z zysku za 2021 r. do inwestorów spółki trafiło w tym roku 10 mln zł.

POLECAMY