Kongres Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Kongres Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami
Kongres “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami” to pierwsze wydarzenie skierowane do biznesu (m.in.zarządów spółek i działów HR), którego celem jest poszerzenie dyskusji w nurcie ESG czy Diversity&Inclusion o kwestie pracy osób z niepełnosprawnościami. W ramach Kongresu zainaugurowane zostanie szerokie Partnerstwo, którego celem jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Fundacja Aktywizacja.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najważniejsze dane

1,5 mln - przewidywana luka zatrudnienia do 2025 roku

~ 1 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy w Polsce

32% - wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, podczas gdy w Unii Europejskiej sięga 50%

 

Celem Kongresu Inclu(vi)sion jest dyskusja między biznesem, administracją i organizacjami pozarządowymi, jak sprawić żeby firmy częściej i chętniej zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami na różnorodnych stanowiskach. Organizatorzy tworząc program kierują się najnowszymi trendami w branży HR oraz ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z firmami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami. Tematy jakie będą poruszane 10 maja w Centrum Nauki Kopernik to m.in. megatrendy ESG, Diversity & Inclusion w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, projektowanie dostępnych i inkluzywnych procesów rekrutacji i zatrudniania.

Prelegentami wydarzenia są m.in. Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Zuzanna Bartczak, Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC.

Badanie rynku zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Jednym z głównych punktów w programie kongresu jest przedstawienie wyników badania, które rozpoczęło się w styczniu 2023 roku. Badaczki z Fundacji Aktywizacja chcą dowiedzieć się, czy polskie firmy mają programy i polityki ułatwiające podejmowanie w nich pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Wyniki posłużą firmom do analizy swoich działań na tle innych pracodawców i zaplanowaniu zmian u siebie. Efektem badania będzie konkretny materiał do rozmów na temat kształtowania zmian i budowania wsparcia dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Partnerstwo Inclu(vi)sion

Priorytetem Fundacji Aktywizacja jest tworzenie partnerstwa i napędzanie zmian na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy krok w tym kierunku to otwarty dialog i współpraca z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu, administracji rządowej, samorządowej, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz mediów. Jak dotąd do partnerstwa dołączyły: firma PwC, stowarzyszenie Business Centre Club Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i inicjatywa UN Global Connect. Rekomendowany kierunek zmian na rynku pracy ujęto w 11 postulatach, które mają stworzyć dobre warunki do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

1. Stałe wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w otwartym, inkluzywnym, dostępnym środowisku pracy, na zasadach równego traktowania z innymi pracownikami i pracowniczkami (także w wymiarze płacowym);

2. Dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030 r.;

3. Zwiększanie, w miarę możliwości, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszych podmiotach;

4. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;

5. Rozwój zdolności działów HR, CSR, kadry menadżerskiej polskich przedsiębiorstw i instytucji w obszarze Diversity&Inclusion ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania osób z niepełnosprawnościami;

6. Wypracowywanie i promowanie rozwiązań służących zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wewnątrz nurtu ESG (strategiczne planowanie i raportowanie celów pozafinansowych związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym);

7. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań służących nabywaniu przez osoby z niepełnosprawnościami kompetencji i kwalifikacji deficytowych na rynku pracy (w tym z obszaru nowych technologii), a także wsparcie transferu studentów, studentek i absolwentów i absolwentek z niepełnosprawnościami z uczelni wyższych do biznesu;

8. Wspieranie badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;

9. Wypracowywanie rekomendacji dla polityk publicznych w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy;

10. Promocja zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami (istotna z perspektywy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w naszych podmiotach oraz korzystających z naszych usług lub towarów) w reprezentowanych przez nas podmiotach oraz ich otoczeniu biznesowym;

11. Tworzenie mniejszych platform współpracy między poszczególnymi Partnerami służącymi realizacji konkretnych projektów, inicjatyw, badań.