Bezpieczeństwo ponad zyskiem

© Getty Images
© Getty Images 1
Zamożni Polacy wciąż uczą się korzystać z bankowości prywatnej. Tymczasem oferta tej ostatniej rozwija się z roku na rok, a banki z rodzimego rynku zaczynają współpracować z zagranicznymi, zwiększając możliwości lokowania pieniędzy klientów.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2016 (15)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Bankowość prywatna (private banking) to elitarna, wykraczająca poza standardy oferta usług finansowych. Tak w Polsce, jak i na świecie jest skierowana do grona najbardziej zamożnych klientów indywidualnych określanych jako High Net Worth Individuals (HNWI). 

U nas, aby zostać klientem bankowości prywatnej, należy dysponować kwotą co najmniej 1 mln zł w płynnych aktywach. Na dojrzalszych rynkach próg ten jest wyższy prawie 4-krotnie i wynosi 1 mln dol. Usługą ściśle powiązaną z posiadanym majątkiem jest też tzw. bankowość osobista, personal banking (dla lokujących się gdzieś między klientem bankowości prywatnej a masowym, których określa się jako affluent). Żeby móc z niej skorzystać, trzeba zwykle zadeklarować odpowiednią wysokość regularnych wpływów na bankowy rachunek. Ale oferta jest tu znacznie skromniejsza niż w private banking: złote karty, wybrane produkty inwestycyjne i rzadko coś więcej. 

O tym, gdzie dziś jest polski sektor bankowości prywatnej w porównaniu z Europą Zachodnią, świadczą dane o naszej zasobności. – Można zauważyć spory dystans dzielący nas od Zachodu – mówi Andrzej Ząbek z BGŻ BNP Paribas. Według danych zgromadzonych przez BNP Paribas Wealth Management, Polaków, którzy posiadają majątek prywatny wyceniany na ponad 1 mld euro, jest zaledwie kilku, podczas gdy we Francji takich osób jest ok. 70, a w Niemczech – 150. 

Milionerzy do wzięcia

Jeśli przyjąć standardową (nie rodzimą) definicję HNWI, to mamy ok. 43–47 tys. takich bogaczy. Cały czas ich przybywa, podobnie jak tych z majątkiem płynnym wartym minimum 1 mln zł (jest ich co najmniej dwa razy tyle). – Według dostępnych analiz, rynek private banking w Polsce stale idzie w górę. Tempo tego wzrostu, definiowane jako przyrost liczby osób, które zgromadziły ponad 1 mln zł, szacujemy na ok. 5 proc. rocznie – ocenia Andrzej Ząbek. 

Na tle innych rynków bankowości prywatnej w Europie Środkowo-Wschodniej, polski uważany jest za najbardziej perspektywiczny. Mamy bowiem stosunkowo wysoki wzrost PKB i sporo mieszkańców. 

Daniel Raemy, dyrektor wykonawczy w Polsce szwajcarskiego banku J. Safra Sarasin, wskazuje na pięć grup klientów naszej bankowości prywatnej. Są to: byli przedsiębiorcy, którzy sprzedali swoje firmy, i ich spadkobiercy, menedżerowie najwyższego szczebla, partnerzy i zarządzający funduszami private equity, prawnicy z najwyższej półki, a także, coraz częściej, właściciele wielkich nieruchomości czy deweloperzy. 

Jak liczna jest to grupa? Nie ma jednej miary, progu zamożności, który pozwalałby na precyzyjne wyliczenia. Bank  J. Safra Sarasin szacuje liczbę klientów bankowości prywatnej najskromniej, bo na 5 tys. osób. O wiele wyższą podaje raport Związku Banków Polskich (ZBP): w kraju jest ok. 70 tys. rachunków typu private banking. Biorąc pod uwagę, że w Polsce zamożni klienci często korzystają z usług więcej niż jednego banku, oznacza to, że prawdopodobnie można mówić o jakichś 50 tys. Warto jednak podkreślić, że pomimo stałego rozwoju usług bankowych prawie drugie tyle osób kwalifikujących się u nas do objęcia ich bankowością prywatną – po prostu z niej nie korzysta. 

Bank jeszcze nie od pokoleń

Private banking w naszym kraju narodził się pod koniec lat 90. W porównaniu z zachodnimi bankami z kilkusetletnią tradycją (choćby branżowymi ikonami, czyli szwajcarskimi Bordier & Cie czy Pictet), które od pokoleń zarządzają majątkami najbardziej zamożnych rodzin świata, dopiero raczkuje. Dlatego wybór ofert nie jest u nas imponujący. 

Niemniej usługę tę ma już u siebie większość dużych banków, przy czym może się ona różnić zarówno ze względu na poziom posiadanych przez danego klienta płynnych aktywów, jak i sam bank. Silną bankowość prywatną mają uniwersalne PKO Bank Polski, Pekao SA, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, BGŻ BNP Paribas czy Citi Handlowy. Obok nich z powodzeniem działają wyspecjalizowani tylko w private banking J. Safra Sarasin, Friedrich Willhelm Raiffeisen Polska, Noble Bank i Lions Bank. 

Wszystkie te instytucje dość zazdrośnie strzegą tajemnicy rozmiarów majątku zgromadzonego w bankowości prywatnej. Brakuje oficjalnych statystyk czy rankingów na ten temat, jakie od dawna funkcjonują w rozwiniętym świecie. Przejrzystości nie sprzyja także dyskrecja, podejście, że „duże pieniądze nie lubią rozgłosu”. 

Jesteśmy więc skazani na szczątkowe dane od pojedynczych graczy na rynku i przybliżone szacunki. – Łączne aktywa powierzone bankom działającym w modelu private banking szacujemy na  90–100 mld zł, z czego przynajmniej połowa to depozyty terminowe – ocenia Andrzej Ząbek. A PKO Bank Polski przyznaje, że klienci bankowości prywatnej powierzyli mu aktywa warte łącznie ok. 14 mld zł, co plasuje go w czołówce krajowych usług private banking. Pekao SA zaś, za pośrednictwem Katarzyny Tomaszewskiej, która kieruje w nim departamentem rozwoju produktów bankowości prywatnej, zapewnia: „jesteśmy liderem, jeśli chodzi o aktywa w zarządzaniu”, lecz nie podaje szczegółów. 

Dużo w standardzie i oferta specjalna

To, co przede wszystkim wyróżnia private banking, to oferta szyta na miarę i właściwie nieograniczony horyzont inwestycyjny. Do tego dochodzi dywersyfikacja portfela klienta pod względem klas aktywów i geograficznym, żeby jego pieniądze były jak najbezpieczniejsze. 

Kluczowe jest tu kompleksowe zarządzanie majątkiem. Co to oznacza w Polsce? Po przejrzeniu oferty największych graczy na rynku można ją podzielić na pewien standard i usługi unikalne. 

W standardzie znajduje się tzw. otwarta architektura produktowa, czyli dostęp do funduszy inwestycyjnych, lokat terminowych czy produktów strukturyzowanych, niedostępnych dla „zwykłych śmiertelników” i oferowanych na świecie. Poza typowym zarządzaniem aktywami w ofercie są też produkty ubezpieczeniowe, art banking (doradztwo w zakresie kolekcjonowania dzieł sztuki), inwestycje na rynku nieruchomości. W 2014 r. głośno było o nawiązaniu przez Noble Bank współpracy z Sotheby’s International Realty, dzięki czemu bank zyskał możliwość proponowania swoim klientom prestiżowych nieruchomości na świecie z portfela nowego partnera. 

Jest też kilka usług niestandardowych oferowanych tylko przez niektórych graczy, np. powiernictwo, czyli zarządzanie majątkiem klienta w jego imieniu, optymalizacja podatkowa, planowanie sukcesji czy zagraniczny kredyt hipoteczny. 

Temu wszystkiemu zwykle towarzyszy kilka finansowych gadżetów, jak elitarna karta kredytowa bez limitu, a także usługa concierge czy networking, czyli kluby dla elity. – Dążymy do zbudowania dla każdego klienta portfela opartego na jego indywidualnych celach, założeniach, horyzoncie czasowym oraz na poziomie ryzyka, jaki jest on w stanie zaakceptować – podsumowuje Arkadiusz Stolarski, dyrektor departamentu bankowości prywatnej w Banku Millennium. 

Na jakie stopy zwrotu z inwestowanego majątku mogą liczyć klienci? Wysoki stopień indywidualizacji usługi utrudnia podanie benchmarku, czyli średniej rynkowej, niemniej, w zależności od tego, czy klient stawia na bezpieczeństwo czy na maksymalizację zysków przy wyższym ryzyku, stopy wynoszą od 1 do nawet 10 proc. 

Pod lupą nadzoru

Duży majątek nie wystarczy jednak, by założyć odpowiednie konto w banku o dobrej reputacji. Muszą to być środki absolutnie czyste, co sprawdzają nie tylko banki, ale i nadzór finansowy wprowadzający coraz ostrzejsze przepisy. 

Zaczęło się od USA i tamtejszej regulacji FATCA, która zobowiązuje instytucje finansowe na całym świecie do zbierania i przekazywania do Stanów informacji o stanie posiadania amerykańskich podatników. W ślad za tym, również rządy w Europie zapragnęły dowiedzieć się więcej o majątku obywateli swoich państw i pojawiła się regulacja Automatic Exchange of Information. Zgodnie z nią od 2017 r. wszystkie banki będą musiały przekazywać informacje o stanie środków na rachunkach tzw. nierezydentów do ich ojczystych krajów. 

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo pieniędzy klientów, wprowadzono regulacje europejskiego nadzoru finansowego (EBA), zwane potocznie „Bazylea III”. Według najnowszych, związanych z nimi wytycznych, współczynnik BIS Tier 1 (patrz ramka „Po pierwsze – święty spokój”) powinien wynosić co najmniej 6 proc. aktywów banku. W Polsce te wymagania są ostrzejsze. Minimalny poziom to 9 proc. W PKO Banku Polskim sięga 12,12 proc., w Noble Banku 9,7 proc., a w J. Safra Sarasin, cechującym się najwyższym wskaźnikiem w Europie, aż 25 proc. 

Rywale czy uzupełnienie rynku?

Dla usług private banking świadczonych przez banki konkurencję stanowią tzw. family offices, czyli „biura rodzinne”, niezależne od instytucji finansowych. Ich zadaniem jest dbanie o interesy i potrzeby bogatych rodzin: reprezentowanie ich wobec korporacji finansowych i zapewnianie im tu optymalnego doboru partnerów oraz instrumentów finansowych. Muszą mieć zatem odpowiednio wykwalifikowanych menedżerów-doradców, aby prawidłowo koordynować i nadzorować np. pracę doradców z zewnątrz. 

Usługi family offices są bardzo roz­winięte w USA i Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech i Luksemburgu. Duże banki często współpracują właśnie z nimi, jeśli chodzi o bankowość prywatną, a nie bezpośrednio z klientem. U nas rozwijają się powoli, podobnie jak popyt na nie. – Aby funkcjonowanie family office miało sens, potrzebne są naprawdę duże pieniądze – zauważa Andrzej Ząbek. 

Na Zachodzie ocenia się, że tzw. single family office (SFO, reprezentujące jedną rodzinę) opłaca się dopiero od majątku wartego minimum 100 mln dol. Ale są też multi family offices (MFO), które mogą reprezentować więcej rodzin z mniejszymi pieniędzmi. Jedne i drugie mają swe ograniczenia. SFO – ze względu na mniejszy zakres doświadczeń i kontaktów, a MFO czasami zarzuca się, iż handlują także własnymi czy partnerów produktami inwestycyjnymi, podczas gdy powinny działać obiektywnie i być wynagradzane tylko przez klientów. Zaufanie tych ostatnich jest w bankowości prywatnej sprawą pierwszej wagi, a tymczasem, jak twierdzi Joanna Madejska z PKO Banku Polskiego, „biura rodzinne” nie cieszą się nim w takim stopniu, jak typowa bankowość prywatna. 

Ząbek zwraca uwagę na jeszcze jednego rywala – branżę FinTech: firmy z pogranicza wysokich technologii i finansów, pozbawione balastu kosztów stałych, jakie ponoszą instytucje oferujące zarządzanie inwestycjami. Nie krępuje ich także gorset regulacji. 

Z kolei Daniel Raemy zauważa, że ludzie majętni mogą też lokować wolne środki po prostu w nieruchomościach, sztuce, złocie czy w funduszach private equity. – Ale wtedy ryzyko inwestycyjne jest znacznie wyższe – przestrzega. 


Po pierwsze – święty spokój

Jednym z lepszych mierników jakości danej bankowości prywatnej jest wartość majątku pod jej zarządem, bo to świadczy o zaufaniu do niej. Ale to niejedyny wskaźnik. Liczy się też jakość samego banku (jego stabilność, pozycja, bezpieczeństwo powierzonych środków), jakość oferty, z uwzględnieniem części inwestycyjnej (czyli zarządzania aktywami), oraz jakość obsługi (profesjonalizm i doświadczenie doradców, liczba klientów przypadających na każdego z nich, niska rotacja pracowników). Ważna jest też weryfikacja dostępnej oferty przez niezależnych ekspertów czy badanie poziomu satysfakcji dotychczasowych klientów. Zdaniem naszych rozmówców jakość usług private banking w Polsce nie odstaje generalnie od standardów zachodnich. Świadczyć mają o tym choćby poziom obsługi oraz kwalifikacje i europejskie certyfikaty doradcy finansowego EFA EFPA. 

Bogaty klient, obok wysokiej jakości usług, oczekuje, że bank, któremu powierza majątek, będzie przede wszystkim bezpieczny i stabilny finansowo, dysponując odpowiednim odsetkiem swych funduszy podstawowych, czyli BIS Tier 1 ratio. Jest to stosunek kapitału podstawowego, rezerwy, majątku trwałego i zysku z poprzedniego roku do aktywów banku (im wyższy, tym lepiej, a bank jest bardziej wypłacalny). Daniel Raemy, dyrektor wykonawczy w Polsce banku J. Safra Sarasin, zwraca uwagę, że po kryzysie finansowym z 2008 r. najzamożniejsi o wiele większą wagę przykładają do bezpieczeństwa swoich aktywów, niż do ich pomnażania. Potwierdza to Mariusz Latek, dyrektor zarządzający departamentu private banking w Noble Banku: – Klienci są ostrożni i stawiają na bardzo zaufane instytucje, chcąc mieć „święty spokój”. 


Koszt prywatnej bankowości

– Zmiany regulacyjne – Bazylea III (chodzi o restrykcyjny współczynnik wypłacalności banków – od red.) czy MiFID (dotyczy m.in. transferu środków poza granice kraju – od red.) nie wpływają bezpośrednio na wzrost kosztów dla klientów – zapewnia Katarzyna Tomaszewska z Pekao SA.

Klient bankowości prywatnej w Polsce musi się liczyć z trojakiego rodzaju opłatami. Po pierwsze, za prowadzenie konta (w tym za korzystanie z przelewów, bankomatów, karty debetowej). Tutaj większość banków stosuje zerowe stawki. Po drugie, za zarządzanie majątkiem. Jest to odsetek wartości powierzonych aktywów, tym niższy, im wyższa jest sama wartość. Opłaty za zarządzanie potrafią być liczone w promilach. Banki szwajcarskie pobierają średnio 1,7 proc. Po trzecie, są opłaty za dostęp do wysublimowanych instrumentów finansowych z rynku obligacji, akcji czy instrumentów pochodnych. W Polsce i za granicą stawki są negocjowane. Im częściej korzysta się z tej usługi, tym jest tańsza.  


Superusługi w superofercie

Instytucje oferujące bankowość prywatną wymyślają różne innowacje w ofercie, ponieważ walka o klienta się zaostrza. – Rynek private banking rośnie w Polsce co roku o 8–10 proc. – mówi Barbara Stęchła, dyrektor działu bankowości prywatnej w Raiffeisen Polbank. – Jest o co walczyć.

W krajach z dojrzalszą bankowością prywatną tę rywalizację o najbogatszego i tradycyjnie najbardziej dochodowego klienta widać znacznie bardziej, a od kilku lat dodatkowo nasiliły ją regulacje FATCA, MiFID i Bazylea III, które podbiły koszty funkcjonowania banków.

Marcin Rosiecki z Citi Handlowy wskazuje w tym kontekście na coraz większe otwieranie się na międzynarodowe rynki (także w Polsce). Jego bank proponuje klientom z portfelem wartym ponad 3 mln zł porady dotyczące niemal każdego rynku finansowego na świecie. Z kolei Barbara Stęchła mówi o wprowadzanej do oferty Raiffeisen Polbank innowacyjnej technice finansów behawioralnych, zakładającej podział majątku klienta na trzy niezależne i precyzyjnie opracowane portfele inwestycyjne. Na świecie banki zapewniają też takie możliwości, jak choćby bieżący podgląd, w jednym miejscu, wszystkich posiadanych przez klienta aktywów.

Ale walka o bogaczy sprowadza się nie tylko do usług finansowych. W końcu jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w bankowości prywatnej jest opieka nad klientem, nazywana z francuska concierge. – Concierge jest osobistym asystentem klienta, organizującym dla niego elementy życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego – ujmuje rzecz Sławomir Czajkowski z Raiffeisen Polbank.

W bankowości prywatnej ma to być w zasadzie superasystent. W Polsce zazwyczaj oznacza to takie usługi, jak przejazd limuzyną na lotnisko, rezerwacja stolika w restauracji, bilety wstępu na prestiżowe wydarzenia związane z rynkami finansowymi czy też wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych – choćby szybkie przywiezienie klientowi gotówki we wskazane miejsce. Rzadziej są to takie propozycje, jak choćby organizowanie przez Raiffeisen Polbank zajęć edukacyjnych dla dzieci klientów, aby pomóc im dostać się na najlepsze uczelnie świata.

Na Zachodzie usługi superconcierge są rzecz jasna bardziej zaawansowane. Tam przestały już być ewenementem błyskawiczna pomoc klientom, którzy są na drugim końcu świata, czy załatwianie dla nich praktycznie każdej sprawy. Weźmy rynek brytyjski. Bank Coutts, którego klientką jest m.in. Elżbieta II, dostarczył np. kurierem karty i gotówkę klientowi podczas jego rejsu po dalekich oceanach, po zaledwie jednej rozmowie z nim przeprowadzonej z telefonu satelitarnego. Mniejsi nie zostają w tyle – Wealth Nedbank ratował pana młodego, który zgubił obrączki, wracając od jubilera, szybko organizując mu nowe. Z kolei HSBC Private Bank pomaga usuwać „swoich” milionerów z różnych rankingów, stara się też wpłynąć na to, aby byli mniej widoczni w internecie.

Nowe technologie inspirują kolejne rozwiązania. Coutts oferuje np. platformę cyfrową, gdzie najbardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą dzielić się refleksjami i radami na temat prowadzenia biznesu.

Propozycji dla dzieci krezusów też jest sporo. Wiele z nich dotyczy ich edukacji finansowej i minimalizowania skłonności do nadmiernej rozrzutności w dorosłym życiu. Jak się bowiem okazuje, rodzinne fortuny rzadko trwają dłużej niż przez trzy pokolenia. HSBC wręcza np. pociechom swych brytyjskich klientów 1 tys. funtów, pod warunkiem, że opiszą, jak wykorzystać tę sumę, aby jak najwięcej zmienić na świecie na lepsze. Przedtem bank wyjaśnia im, ile kosztują np. operacje wzroku w Etiopii czy zapewnienie afrykańskiej rodzinie wody pitnej przez rok. Fleming Family & Partners prowadzi zaś konkurs w stylu reality show. Jego uczestnicy przygotowują w zespołach pomysły na biznes, a potem prezentują je ekspertom z danej branży i rodzicom.


Polski krezus

Polskich klientów private banking od ich zachodnich odpowiedników odróżnia przede wszystkim pochodzenie ich majątku. Podczas gdy we Francji czy USA bardzo wiele najzamożniejszych osób jest spadkobiercami fortun, u nas ta grupa jest właściwie marginalna. Polskie fortuny w przytłaczającej większości pochodzą z własnej, ciężkiej pracy. Ich właściciele dużo chętniej korzystają też z cyfrowych form komunikacji. Ważną rolę odgrywa tutaj wiek. Podczas gdy w Austrii przeciętny klient usług private banking ma ok. 60–70 lat, w Polsce ma 50–55 lat. Istotne jest też to, że bardzo wielu Polaków wzbogaciło się w ciągu ostatniej dekady – to tzw. budujący nowe majątki. Są oni bardziej otwarci, lepiej obeznani z techniką, a przez to chętniej korzystają z niestandardowych, cyfrowych usług bankowości prywatnej.


Mniejszy czy większy zarządca?

Czy lepiej powierzyć majątek większemu graczowi, jak międzynarodowy bank, czy mniejszemu, ale o znakomitej renomie? Na polskim rynku sprawdza się zasada „duży może więcej”, zwłaszcza, że gros naszych banków to własność międzynarodowych instytucji, często globalnych, z niemal nieograniczonym dostępem do rynków finansowych, dysponujących bezlikiem możliwych kombinacji inwestycyjnych. Z kolei mniejsi gracze, zwłaszcza czołowe banki szwajcarskie, być może nie oferują tak różnorodnych możliwości, ale mają najlepsze ratingi bezpieczeństwa i doradców z najwyższej półki. Jeśli klientowi zależy na jak najwyższej stopie zwrotu, swoje kroki kieruje do tych pierwszych, a gdy chce przede wszystkim bezpieczeństwa, stawia na tych drugich. 


OFERTA PRIVATE BANKING

Lion’s Bank

Nazwa programu, usługi: Private Banking

Nazwa rachunku: Lion's Prime, Lion's Rentier, Lion's Excellence

Kryterium kwalifikacji: Brak kryterium kwalifikacji. Nie są wymagane ani określone obroty, ani majątek.

Opłaty i inne warunki:

Lion's Prime: prowadzenie rachunku – 99 zł (0 zł, jeśli na rachunek wpływają 2 tys. zł miesięcznie lub klient ma lokatę Fortune i utrzymuje na rachunku min. 10 proc. jej wartości). Karta i wypłaty z bankomatów bezpłatnie.

Lion's Rentier: 0 zł za otwarcie rachunku, jeśli klient posiada produkty depozytowe lub inwestycyjne. Karta i wypłaty z bankomatów bezpłatnie.

Lion's Excellence: oprocentowanie nawet 2,7 proc. rocznie, 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku, realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty, swobodny dostęp do oszczędności – wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek, kapitalizacja miesięczna.

Standardowa oferta:

Karta debetowa MasterCard, a wraz z nią: Business Lounge – w biurach Regusa (1,8 tys. placówek na całym świecie), Priority Pass – dostęp do saloników VIP na lotniskach w ponad 400 miastach.

Karta kredytowa MasterCard, a wraz z nią: Business Lounge, Priority Pass, Priceless Specials – program lojalnościowy MasterCard, concierge (rozbudowane usługi informacyjno-organizacyjno-doradcze, bez względu na porę, od odebrania rzeczy z pralni po umożliwienie wstępu na galę oscarową).

Dodatkowe elementy oferty:

Lion's Bank Master Key World Elite MasterCard – pierwsza na świecie metalowa karta kredytowa o nieregularnym kształcie, z najdłuższym okresem bezodsetkowym. Wraz z kartą: Business Lounge, Priority Pass, Priceless Specials, concierge, Master Key Lion’s Bank Insurance – pakiet ubezpieczeń, gotówka na życzenie, dowóz gotówki w kwocie do 50 tys. zł do wybranego banku w 24 godz. niezależnie od miejsca docelowego.

Możliwość wypożyczenia samochodu premium.

 

PKO Bank Polski

Nazwa programu, usługi: Bankowość Prywatna

Nazwa rachunku: Konto Platinium II

Kryterium kwalifikacji: Aktywa w minimalnej wysokości 1 mln zł na rachunkach w PKO Banku Polskim oraz w produktach oferowanych w Grupie Kapitałowej PKO BP.

Opłaty i inne warunki: Prowadzenie rachunku, zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług bankowości prywatnej oraz sama obsługa w ramach umowy – bezpłatne.

Standardowa oferta:

Rodzaj prowadzonej działalności, styl życia czy też skłonność do podejmowania ryzyka warunkują skonstruowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej i wybór odpowiednich produktów. Do dyspozycji klientów jest kompletna oferta banku i grupy kapitałowej.

Dodatkowe elementy oferty:

Opieka doświadczonego doradcy (obsługa i zarządzanie finansami klienta, indywidualne podejście do inwestycji finansowych), dyskrecja i prestiż (obsługa w komfortowych biurach lub w dogodnym dla klienta miejscu), elastyczne procedury i indywidualnie uzgadniane warunki transakcji, Call Center dla Bankowości Prywatnej, dostęp do usług bankowych (jak Konto Platinium II, prestiżowe karty kredytowe, kredyt gotówkowy Platinium), do usług maklerskich (za pośrednictwem spersonalizowanego maklera i z poziomu Konta Platinium II – poprzez kanał internetowy), do funduszy inwestycyjnych (otwartych, zamkniętych, zagranicznych), brak opłat za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w ramach usług powierniczych i za prowizję rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

 

ING Bank Śląski

Nazwa programu, usługi: Private Banking, Wealth Management Nazwa rachunku: Konto Premium

Kryterium kwalifikacji: Private Banking – aktywa w wys. min. 500 tys. zł; Wealth Management – aktywa w wys. min. 2 mln zł.

Opłaty i inne warunki: Bez opłat.

Standardowa oferta:

Platynowa karta kredytowa VISA z bogatym pakietem usług dodatkowych (concierge, assistance, ubezpieczenia).

Możliwość lokowania nadwyżek na kontach oszczędnościowych.

Dodatkowe elementy oferty:

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, doradztwo inwestycyjne; oferta FIZ; program Wealth Consulting (doradztwo prawno-podatkowe w zakresie sztuki, doradztwo edukacyjne we współpracy z wyselekcjonowanymi partnerami); dedykowane produkty kredytowe z zabezpieczeniem na aktywach; obsługa przez certyfikowanych doradców w wyodrębnionych centrach obsługi; dedykowany serwis telefoniczny Premium; specjalny program spotkań i seminariów dla klientów.

 

BGŻ BNP Paribas

Nazwa programu, usługi: Private Banking

Nazwa rachunku: Rachunek Private Banking

Kryterium kwalifikacji: 600 tys. zł aktywów

Opłaty i inne warunki: Opłata za pakiet: negocjowana, maksymalnie 80 zł miesięcznie (0 zł jeśli klient korzysta z usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami instrumentów finansowych w ramach Biura Maklerskiego banku).

Standardowa oferta:

Oprocentowanie rachunku podstawowego 0 proc., możliwość lokowania nadwyżek na lokatach nocnych (overnight) w złotych, euro i dolarach. Prestiżowe karty: MasterCard World Elite, MasterCard Gold Debit, American Express (Centurion).

Dodatkowe elementy oferty:

Indywidualne podejście do zarządzania aktywami klienta, dostęp do rynków globalnych; planowanie majątkowe, koordynacja i wsparcie w obsłudze rozwiązań zarządzania majątkiem, badanie wpływu zmian otoczenia podatkowo-prawnego na sytuację klientów; planowanie sukcesji, koordynacja procesów planowania sukcesji z wykorzystaniem struktur międzynarodowych w ramach Grupy BNP Paribas, wsparcie w zakresie długoterminowej ochrony aktywów rodziny.

Indywidualne rozwiązania kredytowe dostępne w złotych i walutach obcych; rozwiązania filantropijne; pomoc w otwarciu rachunku bankowego za granicą i w ramach Grupy BNP Paribas; dostęp do międzynarodowych usług BNP Paribas Wealth Management, m.in. art banking, pośrednictwo w zakupie nieruchomości we Francji; zaproszenia na lokalne i międzynarodowe wydarzenia kulturalne i sportowe.

 

Deutsche Bank Polska

Nazwa programu, usługi: db Elite

Nazwa rachunku: db Elite

Kryterium kwalifikacji: Minimalna wysokość aktywów klienta jest ustalana indywidualnie na podstawie jego aktualnej i przyszłej sytuacji majątkowej.

Opłaty i inne warunki: Opłata miesięczna za rachunek/pakiet jest negocjowana.

Standardowa oferta:

Karty do rachunku do wyboru: IQ World MasterCard, MasterCard Debit, Visa. Opłata miesięczna za kartę do rachunku, wypłaty z bankomatów na całym świecie – 0 zł. Oprocentowanie rachunku – 1,5 proc. (od kwoty 50 tys. zł na rachunku).

Oferta inwestycyjna i kredytowa: opieka dwóch dedykowanych doradców (do obsługi bieżącej i eksperta w zakresie produktów rynku kapitałowego i bankowości prywatnej); doradztwo inwestycyjne (w tym bezpłatne rekomendacje); produkty strukturyzowane w ramach private placement i club deal; otwarta architektura produktowa (blisko 750 polskich i zagranicznych funduszy 19 TFI – otwartych i FIZ); produkty ubez­pieczeniowe i polisy lokacyjne; możliwość zakupu złota w celach inwestycyjnych; kredyty i pożyczki hipoteczne w złotych, euro i funtach; kredyt lombardowy pod zastaw produktów inwestycyjnych i kredyt na zakup papierów wartościowych pod zastaw akcji na rachunku maklerskim; prestiżowa karta kredytowa Deutsche Bank Platinum z bogatym pakietem ubezpieczeń, concierge i assistance; realizacja dyspozycji na hasło przez telefon lub drogą e-mailową.

Dodatkowe elementy oferty:

Doradztwo podatkowe, prawne, pomoc zewnętrznej kancelarii w planowaniu spadkowym; bezpłatny pakiet db Elite Assistance (home, medical i car assistance, concierge); bogata oferta rabatów i zniżek u partnerów; możliwość udziału w profesjonalnych międzynarodowych zawodach golfowych; dedykowana infolinia EliteLine.

Możliwość skorzystania z Deutsche Asset & Wealth Management m.in. w Luksemburgu, Szwajcarii, Niemczech; dedykowane placówki Private Banking w całej Polsce.

 

Bank Pekao SA

Nazwa programu, usługi: Private Banking

Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe

Kryterium kwalifikacji: Usługa dla klientów dysponujących aktywami płynnymi w kwocie minimum 1 mln zł.

Opłaty i inne warunki: Konto dla klientów bankowości prywatnej prowadzone jest bezpłatnie. Opłatę za pakiet usług private banking ustala się indywidualnie, cena od 0 do 400 zł.

Standardowa oferta:

Wysoko wykwalifikowani osobiści doradcy bankowi – część posiada międzynarodowe certyfikaty, jak EFA (European Financial Advisor) i CFC (Certified Financial Consultant). Doradztwo inwestycyjne (indywidualne rekomendacje). Szeroka paleta produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych Pekao oraz dostęp do krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Możliwość wyboru indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych. Dostęp do platformy wymiany walut; skrojone na miarę rozwiązania kredytowe. Prestiżowe karty płatnicze i kredytowe, np. debetowa karta wielowalutowa World Elite Debit MasterCard pozwala na realizację płatności w walutach obcych bez przewalutowania, zawiera rozbudowany pakiet ubezpieczeń, w ramach assistance koszty leczenia za granicą pokrywane są do wysokości 250 tys. zł, a świadczenie w przypadku NNW do 100 tys. zł, zapewnia Assistance Domowy i concierge. Karta tworzy pakiet z prestiżową Pekao World Elite MasterCard, posiadającą rozbudowany pakiet usług dodanych, w tym wyjątkowy concierge i ubezpieczenia. Jej posiadacze mogą, wraz z osobą towarzyszącą, nieodpłatnie i bez ograniczeń, korzystać z saloników lotniskowych Priority Pass. Z kolei w przypadku karty kredytowej Pekao Visa Infinite można m.in., w razie wypadku medycznego za granicą, liczyć na sfinansowanie kosztów leczenia i repatriacji aż do 10 mln euro czy na ubezpieczenie odpowiedzialności osobistej na polu golfowym do 1,5 mln euro.

Dodatkowe elementy oferty:

Zakres współpracy może obejmować również obsługę spółek prowadzonych przez klientów. Klienci, poprzez doradcę, mogą zlecać czynności operacyjne i inwestycyjne na rachunkach indywidualnych i firmowych. Dla firm prowadzonych przez klientów dostępna jest też szeroka oferta inwestycyjna w banku i w Centralnym Domu Maklerskim.

 

Alior Bank

Nazwa programu, usługi: Konto Private Banking

Nazwa rachunku: Konto Private Banking

Kryterium kwalifikacji: Warunki ustalane indywidualnie

Opłaty i inne warunki: 100 zł za prowadzenie rachunku, możliwość negocjowania wysokości opłaty; 5 zł za kartę płatniczą; 0 zł za wypłaty z bankomatów.

Standardowa oferta:

Atrakcyjny plan taryfowy, zlecenia telekomunikacyjne, utajnione salda, program MasterCard Rewards, indywidualne doradztwo inwestycyjne, bogata oferta funduszy krajowych i zagranicznych, możliwość bezpośredniego inwestowania w instrumenty pochodne na rynkach towarowych, surowcowych i walutowych, złoto inwestycyjne w formie sztabek oraz złotych monet kolekcjonerskich, elastyczna forma finansowań w euro i frankach, sukcesja majątkowa i doradztwo prawne w ramach współpracy z renomowanymi partnerami.

Private Banking świadczy swoje usługi w: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu.

Dodatkowe elementy oferty:

Indywidualne rozwiązania i elastyczne podejście do klienta; indywidualne emisje produktów strukturyzowanych; zaproszenia dla klientów na spotkania inwestycyjne oraz niezwiązane z rynkiem finansowym; wychodzenie poza obszary tradycyjnego zarządzania finansami. Dogodne i dyskretne lokalizacje oddziałów gwarantujące poczucie bezpieczeństwa. Spotkania z klientami w specjalnych, dyskretnych pomieszczeniach.

 

Bank Zachodni WBK

Nazwa programu, usługi: Private Banking

Nazwa rachunku: Konto VIP

Kryterium kwalifikacji: 3 mln zł w aktywach finansowych ulokowanych w grupie BZWBK lub równowartość w walutach obcych. Ewentualnie niższe aktywa, jeśli klient korzysta ze specjalistycznych usług doradczych Domu Maklerskiego.

Opłaty i inne warunki: Bez opłat.

Standardowa oferta:

Usługi doświadczonych, certyfikowanych doradców wspieranych przez analityków Domu Maklerskiego BZWBK, doradców kredytowych i certyfikowanych doradców inwestycyjnych TFI & AM BZWBK. Na życzenie doradca nawiąże współpracę z doradcami ze spółki leasingowej, z bankowości biznesowej i korporacyjnej oraz faktoringiem. Skonstruowane indywidualne produkty ustrukturyzowane, private placement dla inwestorów dysponujących aktywami o wartości minimum 4 mln zł. Inwestycje walutowe, bezpłatny rachunek maklerski (pełen wachlarz krajowych i zagranicznych instrumentów finansowych) i powierniczy, wysoko wyspecjalizowane produkty i usługi skarbowe.

Produkty bankowe na preferencyjnych warunkach, m.in. za 0 zł: konto VIP (prawie wszystkie transakcje bezpłatne), karta kredytowa MC World z bogatym pakietem ubezpieczeń, karta płatnicza (wypłaty z bankomatów bezpłatnie). Karty kredytowe z payWave/mikroprocesorem, np. Visa Platinum: pakiet ubezpieczeń, bezpieczna karta i podróże Platinum, bezpłatne saloniki na lotniskach Priority Pass (500 zł rocznie, możliwość indywidualnej polityki cenowej). Preferencje w finansowaniu kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, brokerskich czy pod aktywa płynne i ubezpieczenia. Dedykowany serwis telefoniczny, obsługa w 14 regionalnych biurach private banking. Doradca spotka się w dowolnym miejscu. Bezpłatne miejsca parkingowe w wybranych lokalizacjach. Przelew z każdego miejsca na świecie, polecenie wypłaty za granicą, szybkie składanie dyspozycji kupna/sprzedaży instrumentów finansowych, wymiana walut, telefoniczne zlecenia kupna/sprzedaży walut po określonym kursie.

Dodatkowe elementy oferty:

Bezpieczne rozwiązania podatkowe i prawne świadczone klientom private bankingu przez prestiżową zewnętrzną firmę konsultingową należącą do międzynarodowej sieci. W Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, pozyskiwaniu funduszy unijnych, prawa i strategii biznesowych. Usługa na wyraźną prośbę klienta.

 

mBank

Nazwa programu, usługi: Private Banking Wealth Management

Nazwa rachunku: Private Banking

Kryterium kwalifikacji: Aktywa od 1 mln zł.

Opłaty i inne warunki:

Taryfa Premium – średnie aktywa wynoszące co najmniej 200 tys. zł lub równowartość w walutach obcych oraz nieprzekraczające 2 mln zł lub równowartości w walutach obcych – opłata 30 zł;

Taryfa Excellent – średnie aktywa wynoszące co najmniej 2 mln zł lub równowartość w walutach obcych – opłata 0 zł.

Standardowa oferta:

Elastyczny rachunek bieżący w złotych i walutach obcych, lokaty złotowe i walutowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, produkty kredytowe standardowe i indywidualnie negocjowane, karty płatnicze, bogaty pakiet concierge – mBank Private Concierge, bankowość internetowa, nowoczesny serwis transakcyjny dostępny 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowe elementy oferty:

Usługi wealth management: kompleksowe zarządzanie majątkiem, otwarta architektura produktowa (dostęp do szerokiej oferty ponad 700 funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, krajowych i zagranicznych), doradztwo inwestycyjne, zarządzanie aktywami, szeroki wachlarz klas aktywów i rodzajów inwestycji.

 

Raiffeisen Polabank

Nazwa programu, usługi: Bankowość Prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nazwa rachunku: Friedrich Wilhelm Raiffeisen; Friedrich Wilhelm Raiffeisen Diamond

Kryterium kwalifikacji: W obu przypadkach minimalna wysokość aktywów klienta – 1 mln zł.

Opłaty i inne warunki: Negocjowane indywidualnie.

Standardowa oferta:

Pełna oferta inwestycyjna z otwartą architekturą produktową. Doradztwo inwestycyjne od 2 mln zł (indywidualny menedżer inwestycyjny). Opieka doradcy bankowego z międzynarodową certyfikacją European Financial Planner. Specjalnie wyznaczony dealer walutowy oraz makler papierów wartościowych. Internetowa platforma do transakcji walutowych.

Dodatkowe elementy oferty:

Doradztwo w zakresie sukcesji, oferta offshore banking (bankowość międzynarodowa), doradztwo edukacyjne dla dzieci klientów, możliwość utajnienia danych klienta, wypłaty zamknięte (dowóz gotówki), elitarna karta kredytowa MasterCard World Elite z wysoką sumą ubezpieczenia nawet do 7,5 mln euro.

 

Noble Bank

Nazwa programu, usługi: Noble Private Banking

Nazwa rachunku: Konto Noble Private Banking

Kryterium kwalifikacji: Aktywa w wysokości 1 mln zł.

Opłaty i inne warunki: Przy aktywach minimum 1 mln zł bezpłatnie.

Standardowa oferta:

Kompleksowe doradztwo i zarządzanie majątkiem oraz rekomendacje najwyższej klasy specjalistów – wszystko w jednym miejscu. W ramach struktury: dom maklerski, spersonalizowani maklerzy, wprowadzanie spółek na giełdę i doradztwo w tym zakresie; otwarte TFI, fundusze zamknięte szyte na zlecenie private banking, cykliczne spotkania zarządzających TFI z klientami private banking plus asset management; własna spółka Noble Concierge. Inwestycje i doradztwo: dostęp do produktów i ofert nieosiągalnych lub trudno osiągalnych w innych bankach. Szeroki wachlarz inwestycji alternatywnych, m.in. szyte na miarę FIZ i struktury, inwestycje w nieruchomości czy art banking. Inwestycje te realizowane są bez pośredników i zewnętrznych doradców. Private banking dla firm.

Dodatkowe elementy oferty:

Rozwiązania dotyczące potrzeb związanych z kompleksowym zabezpieczeniem majątku prywatnego oraz firmowego (corporate governance, sukcesja, planowanie podatkowe, ochrona prywatności). Prestiżowe karty kredytowe, np. World Elite MasterCard (oprócz plastikowej, wersja metalowa MasterCard World Elite z 1 mln zł limitu). Klienci korzystający z tego typu kart są objęci ubezpieczeniem podróżnym i mają dostęp do ponad 700 saloników na lotniskach całego świata. Doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości luksusowych na całym świecie (biznesowe partnerstwo z Sotheby’s International Realty, globalnym graczem nr 1 na rynku tego rodzaju nieruchomości). Networking – organizowanie dla klientów wydarzeń, które zapewniają dostęp do ekskluzywnego know how (gospodarka, inwestycje, prezentacja potraw i win) oraz kontaktów. Noble Concierge – konsultanci bez względu na porę realizują zlecenia dotyczące czasu prywatnego klientów. Nietypowe, zakończone sukcesem prośby klientów, to np. organizacja spotkania z Giorgio Armanim i zamówienie u niego projektu sukni ślubnej czy pozyskanie na 2 godz. przed koncertem Cesarii Evory biletów, gdy nie było ich już w sprzedaży. Program Food & Travel (przywileje w luksusowych miejscach z branż hotelarskiej i turystycznej, w wypożyczalniach aut i restauracjach).

 

Bank Millennium

Nazwa programu, usługi: Bankowość Prywatna w Banku Millennium

Nazwa rachunku: Konto Bankowości Prywatnej

Kryterium kwalifikacji: Aktywa w Banku Millennium na poziomie 1 mln zł

Opłaty i inne warunki: Brak.

Standardowa oferta:

Produkty oszczędnościowe: konta z atrakcyjnym oprocentowaniem, lokaty terminowe na różnorodne okresy w złotych i walutach obcych, z możliwością negocjowania oprocentowania i dogodnymi terminami zapadalności. Produkty inwestycyjne: szeroka paleta otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne, możliwość inwestycji w różnorodne okazje inwestycyjne oferowane przez fundusze zamknięte, produkty strukturyzowane z pełną gwarancją kapitału, inwestycje alternatywne – art banking, inwestowanie w antyki czy zabytkowe zegarki. Produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenia inwestycyjne (połączenie ubezpieczeń na życie z inwestycjami w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe). Usługi maklerskie, doradztwo podatkowe. Klienci mają możliwość prowadzenia rachunku bankowego w euro, dolarach, funtach i frankach. Pakiet usług w ramach kart kredytowych Millennium MasterCard World Elite/Elite VIP z limitem do 1 mln zł (Millennium MasterCard World Elite) i do 2 mln zł (Millennium MasterCard World Elite VIP). Możliwość uzyskania wyższego limitu. Karta główna i dodatkowe są bezpłatne.

Dodatkowe elementy oferty:

Program World MasterCard Rewards dla posiadaczy Millennium MasterCard World Elite i Millennium World Debit MasterCard: po każdej bezgotówkowej transakcji są naliczane punkty, które można wymieniać na wybrane przez siebie nagrody (bilety lotnicze, noclegi w hotelach, wynajem samochodów, organizowanie transportu z lotniska i na lotnisko). Dla posiadaczy Millennium MasterCard World Elite: „Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej” (posiadacz karty i członkowie jego rodziny objęci są ubezpieczeniem bez konieczności jej użycia w trakcie podróży; sumy ubezpieczeń: np. NNW w podróży – do 500 tys. euro, koszty leczenia za granicą – do 1 mln euro; usługi concierge na całym świecie, bez względu na porę; brak opłat i limitu wejść, także dla dowolnej liczby osób towarzyszących, do ponad 600 saloników na lotniskach w przeszło 100 krajach w ramach Priority Pass; „Program przywilejów” (liczne korzyści i udogodnienia, jeśli chodzi o sieci hotelowe, wypożyczalnie samochodów, usługi turystyczne, zakupy) i „Program Inspiracje” – nawet 50 proc. zniżki w prawie 1 tys. miejsc. Wszystkie dodatkowe usługi są bezpłatne.

 

Citi Handlowy

Nazwa programu, usługi: Citigold, Citigold Private Client

Nazwa rachunku: Citigold, Citigold Private Client

Kryterium kwalifikacji:

Citigold: saldo na wszystkich rachunkach w banku powyżej 300 tys. zł.

Citigold Private Client: saldo na wszystkich rachunkach w banku powyżej 3 mln zł.

Opłaty i inne warunki:

Citigold: 150 zł miesięcznie, jeśli nie został spełniony warunek salda.

Citigold Private Client: 300 zł miesięcznie, jeśli nie został spełniony warunek salda.

Standardowa oferta:

Citigold: prawie wszystkie transakcje bezpłatne (w tym przelewy międzynarodowe czy wypłaty z bankomatów); dedykowany serwis telefoniczny; priorytetowa obsługa w oddziałach; możliwość skorzystania z zarezerwowanych miejsc parkingowych w wybranych lokalizacjach; innowacyjne rozwiązania walutowe i inwestycje dwuwalutowe dostępne przez serwis Citibank Online; bezpłatne doradztwo inwestycyjne; za granicą płatności i wypłaty bez kosztów przewalutowania; bezpłatne i natychmiastowe przelewy między kontami Citi w Polsce i w innych krajach; wypłata gotówki w oddziałach Citi na świecie, w przypadku utraty karty do konta.

Citigold Private Client – powyższe udogodnienia oraz: karta debetowa World Elite Debit MasterCard (obejmuje: kartę Priority Pass z nielimitowaną liczbą wejść do saloników executive lounge na ponad 700 lotniskach świata, bezpłatne ubezpieczenie podróżne – również dla bliskich mieszkających pod jednym adresem, concierge, wsparcie w przypadku utraty karty); zamknięte fundusze inwestycyjne, produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach – tylko dla klientów Citigold Private Client; konto Citigold dla małżonka lub dziecka – bez opłaty za prowadzenie przez trzy lata, karta kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.

Dodatkowe elementy oferty:

Citigold: posiadacze karty Korzyści i Przywileje mogą dwa razy w miesiącu skorzystać bezpłatnie z ekskluzywnych saloników executive lounge na największych lotniskach w Polsce (ewentualnie jednokrotny wstęp dla dwóch osób); możliwość otrzymania na preferencyjnych warunkach np. wyjątkowej karty kredytowej, atrakcyjnej pożyczki hipotecznej czy konta firmowego; w każdym oddziale Citigold do dyspozycji ekspert ds. rynków finansowych; innowacyjna oferta produktów strukturyzowanych.

Citigold Private Client: szeroki wybór produktów strukturyzowanych; wraz z kartą debetową World Elite Debit MasterCard dostęp do przywilejów i specjalnych ofert wyselekcjonowanych partnerów, np. transfer limuzyną z lotniska i na lotnisko, bezpłatne porady stylistów znanych marek czy wsparcie sommeliera w doborze win; indywidualna obsługa maklerska, dostęp do kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, w tym doradztwo inwestycyjne na rynku akcji zagranicznych (ponad 20 światowych giełd); opiekun w randze dyrektora wraz z zespołem specjalistów finansowych Citi Handlowy; podczas każdego spotkania w oddziale Citigold Private Client można skorzystać ze wsparcia różnego rodzaju ekspertów i doradców.

My Company Polska wydanie 12/2016 (15)

Więcej możesz przeczytać w 12/2016 (15) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie