Dać produktowi drugie życie

Dać produktowi drugie życie
Model wyprodukuj, użyj i wyrzuć odchodzi do lamusa. Dziś firmy muszą stworzyć system, który zamieni odpady w nowe produkty

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Chodzi o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i niższe zużycie energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

To dziś jeden z najważniejszych trendów wyznaczających zmianę w podejściu do produkcji. I temu właśnie tematowi poświęcona była dyskusja podczas Impact24’ w Poznaniu. Specjaliści z różnych branż szukali odpowiedzi na to, jak lepiej wykorzystać zasoby, by przyszłość była bardziej zrównoważona.

Zmniejszyć ślad

Ewa Janczukowicz-Cichosz z LPP opowiedziała o tym, jak jedna z najbardziej znanych polskich firm odzieżowych, działa w ramach GOZ. Wskazała na problem braku recyklingu w branży tekstylnej, gdzie tylko 1-2 proc. ubrań jest zawracane do obiegu w postaci nowej odzieży.

- Gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na trzech zasadach reduce, reuse, recycle, czyli zakłada zupełnie inne podejście niż to, które teraz znamy. Większa część ekonomii działa w modelu wyprodukuj, użyj i wyrzuć. Czyli do tej pory tworzono odpady, które przez m.in. brak systemowego działania oraz technologii nie były zwracane do obiegu – mówiła ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

W odpowiedzi na to wyzwanie, LPP rozpoczęło prace nad recyklingiem odzieży poliestrowej, a obecnie pracuje nad recyklingiem mieszanek materiałowych. Ekspertka udzieliła również rady, by ubrań nie wyrzucać do śmieci z kategorią „zmieszane”, bo to kończy cykl życia produktu. Warto poszukać w okolicy zamieszkania kontenera przeznaczonego na używaną odzież. Sukces takich platform jak Vinted pokazuje, że coraz popularniejsza wśród konsumentów staje się wymiana ubrań między nimi. Być może to jest droga dla ubrań, które w naszej opinii już się nie przydadzą.

Z kolei Donata Wolińska z L'Oreal Polska opowiedziała o programie L'Oreal for the future, który jest strategicznym planem firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach tego programu, firma skupia się na ekoprojektowaniu i wprowadza innowacyjne rozwiązania, takie jak opakowania uzupełniające, które zużywają mniej plastiku.

- Opakowania uzupełniające, tak zwane refile, które nie tylko są wymienne, ale zużywają aż do 77 proc. mniej plastiku. I wprowadziliśmy je zarówno w dermokosmetykach, ale również w luksusowych produktach, takich jak zapachach Saint Laurent, Lancome czy Prady – relacjonowała Chief Transformations and Sustainability Officer w L'Oreal Polska.

Wspomniała również o współpracy z firmą Bielona w celu opracowania technologii zamiennej dla recyklingu enzymatycznego.

Beata Frankiewicz-Boniecka z Banku Pekao S.A. omówiła różne instrumenty finansowe, które bank może zaoferować w celu wsparcia rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Wskazała na kredyty inwestycyjne, finansowanie innowacji, a także produkty rynku kapitałowego, takie jak obligacje zrównoważone czy zielone.

- Gama produktów banków bardzo mocno przez ostatnie lata się powiększyła. Po naszej stronie jest nadążanie za rynkiem. Dawniej producent kawy zostawiał duży ślad odpadowy w postaci fusów. Dzisiaj wiemy, że te fusy kawowe mogą zamienić się w parę w kotle biomasowym. Banki muszą śledzić te innowacje – wyjaśniała dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Banku Pekao S.A.

Z kolei Marcin Terebelski z BGK poruszył kwestię finansowania startupów i innowacji w ramach GOZ. Wskazał na trudności z jakimi zmagają się banki przy finansowaniu startupów ze względu na ich krótką historię i tzw. ujemne cash-flow. – BGK oferuje różne produkty finansowe, w tym fundusze venture capital, które mogą wspomóc rozwój innowacyjnych przedsięwzięć – polecał dyrektor Programu Rozwoju Przemysłu w BGK.

Wyzwania i perspektywy dla GOZ

Podczas rozmowy, eksperci poruszyli również kwestię wyzwań i perspektyw dla GOZ. Ewa Janczukowicz-Cichosz (LPP) zwróciła uwagę na potrzebę rozbudowy infrastruktury recyclingowej oraz dostępności środków na ten cel. Wspomniała o unijnej dyrektywie ROP, która ma wprowadzić odpowiedzialność producentów i przyczynić się do rozwoju gospodarki odpadami.

Donata Wolińska (L'Oreal Polska) podkreśliła znaczenie edukacji i zmiany nawyków konsumenckich, takich jak kupowanie mniej, ale lepszej jakości produktów. Beata Frankiewicz-Boniecka (Pekao S.A.) zwróciła uwagę na potrzebę uświadamiania biznesu w zakresie jego odpowiedzialności i uwzględnienia już istniejących rozwiązań w planach rozwoju infrastruktury. Marcin Terebelski (BGK) podkreślił znaczenie finansowania innowacji na wczesnym etapie oraz potrzebę rozmowy z przedsiębiorcami w celu zrozumienia ich potrzeb i możliwości finansowania.

Paneliści zgodzili się co do tego, że brak infrastruktury recyclingowej i dostępności środków na jej rozbudowę jest głównym wyzwaniem szerszego wprowadzenia GOZ. W związku z tym, ważne jest kontynuowanie dialogu między biznesem, instytucjami finansowymi a władzami rządowymi w celu opracowania skutecznych strategii i planów rozwoju GOZ. Tylko w ten sposób będziemy mogli osiągnąć bardziej zrównoważoną przyszłość.

Zobacz całą rozmowę z Beatą Fankiewicz-Boniecką przeprowadzoną podczas Impact`24:

----------
Artykuł powstał ze wsparciem polskiej technologii AI Transkryptomat.