Zasady użytkowania aplikacji mobilnej My Company Polska oraz polityka prywatności

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej My Company Polska
1. My Company Media sp. z o.o. udostępnia użytkownikom My Company Polska w formie aplikacji mobilnej My Company Polska, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS i Android.
2. Aplikacja My Company Polska udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store i Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play).
3. My Company Media sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji My Company Polska poszczególne wydania My Company Polska, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:
· w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,
· w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (6-miesięcznej i rocznej).
4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Liczba dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych), jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5).
7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
8. My Company Media sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty Standard lub Premium (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze My Company Media sp. z o.o. (na portalu MyCompanyPolska.pl) z wykupionym pakietem prenumeraty.
9. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa My Company Media sp. z o.o. w ramach oferowanej przez siebie usługi – szczegóły: https://mycompanypolska.pl/prenumerata
10. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi My Company Media sp. z o.o., usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. My Company Media sp. z o.o. określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Standard lub Premium na (domyślnie: 5).
11. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
· Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
· Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Polityka prywatności aplikacji mobilnej My Company Polska

 


1. My Company Media sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szturmowej 2A, 02-678 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
2. My Company Media sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play nie powoduje przetwarzania przez My Company Media sp. z o.o. jakichkolwiek danych klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez My Company Media sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych My Company Media sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. My Company Media sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
3. W przypadku zakupu wydań My Company Polska w ramach pakietu prenumeraty Premium, My Company Media sp. z o.o. realizując zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
4. My Company Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
5. Niniejsza Polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. My Company Media sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.