Wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w 2019 r. - 4918,17 zł

X