Stopa odsetek ustawowych

Stawka odsetek za opóźnienie: 6 proc.
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie: 12 proc.

Stan aktualny na: 01.06.2020 r.

X