Stawki WIBID/WIBOR

STAN NA 21.05.2020:
WIBOR


WIBOR ON

0,3200

WIBOR 1W

0,5000

WIBOR 1M

0,6400

WIBOR 3M

0,6800

WIBOR 6M

0,6900

WIBOR 1Y

0,7400

WIBID


WIBID ON

0,0200

WIBID TN

0,15001

WIBID 1W

0,3000

WIBID 2W

0,3200

WIBID 1M

0,4400

WIBID 3M

0,4800

WIBID 6M

0,4900

WIBID 9M

0,0000

WIBID 1Y

0,5400

WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków;
WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.

X