Stawki rozliczenia delegacji - podróże służbowe w kraju

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU

Wysokość diety:
30 zł za dobę podróży.
Jeżeli podróż trwa:

  • mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać,
  • od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50 proc. diety,
  • ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości.

Jeśli krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  • do 8 godzin – przysługiwać będzie 50% diety,
  • ponad 8 godzin –przysługuje dieta w pełnej wysokości.

-
Zmniejszenie diety:
W razie otrzymania bezpłatnego wyżywienia dieta ulega pomniejszeniu. Pomniejszenie diety stosuje się także w przypadku zakwaterowania w hotelu z odpowiednio dobranym programem wyżywienia.
Każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25 proc. diety,
  • obiad – 50 proc. diety,
  • kolacja – 25 proc. diety.

-
Podróże:
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20 proc. diety, czyli 6 zł.
-
Noclegi:
Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikowi noclegu, a ten nie przedstawi rachunku za nocleg, będzie przysługiwał mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety, czyli 45 zł. Ryczałt dotyczy tylko noclegów trwających minimum 6 godzin pomiędzy godzinami 21 a 7.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy (stan aktualny na 01.06.2020)

X