Stawki LIBOR

Stan na: 15.05.2020 r.

DLA WALUTY:

CHF

USD

GBP

JPY

EUR

LIBOR ON

-0,7790%

0,0620%

0,0587%

-0,0953%

-0,5719%

LIBOR 1M

-0,7370%

0,1724%

0,1401%

-0,0590%

-0,4444%

LIBOR 2M

-0,7066%

0,2945%

0,2281%

-0,0450%

-0,3290%

LIBOR 3M

-0,6268%

0,3805%

0,2923%

-0,0268%

-0,2630%

LIBOR 6M

-0,5754%

0,6590%

0,5155%

0,0183%

-0,1186%

LIBOR 1R

-0,4514%

0,7554%

0,6820%

0,1238%

-0,0587%