Stawki EURIBOR

Stan na: 21.05.2020 r.


EURIBOR 1M

-0,4750%

EURIBOR 2M

-0,3360%

EURIBOR 3M

-0,2820%

EURIBOR 6M

-0,1450%

EURIBOR 9M

-0,1940%

EURIBOR 1R

-0,0780%

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro - ustalenie FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00. Stopa EURIBOR wraz z wejściem euro zastąpiła stopy procentowe rynku międzybankowego w państwach strefy euro (m.in. FIBOR).