Składki ZUS

SKŁADKI ZUS 2020

 

Składki podstawowe:

 

Rodzaj składki

Wysokość składki

Razem:

Podstawa wymiaru: 4 026,01 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

362,34
(do odliczenia 312,02)

 

Podstawa wymiaru:
3 136,20 zł

Ubezpieczenie emerytalne

612,19

Składki z chorobowym: 992,30

Składki bez chorobowego: 915,46

Ubezpieczenie rentowe

250,90

Wypadkowe

52,37

Chorobowe (dobrowolne)

76,84

Fundusz Pracy

76,84

 

RAZEM SKŁADKA ZUS:
Z chorobowym:  1431,48
Bez chorobowego: 1354,64
--

SKŁADKI PREFERENCYJNE:

 

Rodzaj składki

Wysokość składki

Podstawa wymiaru: 4 026,01 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

362,34

Podstawa wymiaru:
780 zł

Ubezpieczenie emerytalne

            152,26

Ubezpieczenie rentowe

62,40

Wypadkowe

13,03

Chorobowe (dobrowolne)

19,11

RAZEM SKŁADKA ZUS:
Z chorobowym:  609,14 zł
Bez chorobowego: 590,03 zł
--
„Ulga na start”
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2020 r.: 362,34 zł
--
„Mały ZUS”
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.: 362,34 zł

X