Skala podatku dochodowego

SKALA PODATKOWA:

Obowiązuje w: 2020 r.


Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do

 

85.528

17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

14.539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Kwota zmniejszająca podatek

ponad

do

 

8.000

1.360 zł

8.000

13.000

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000

85.528

525,12 zł

85.528

127.000

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]

127.000

 

Brak