Ryczałty samochodowe

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE
Zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.
Stawka za jeden kilometr nie może być wyższa niż:
1) dla samochodu osobowego :
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

Stawka odsetek za opóźnienie: 6 proc.
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie: 12 proc.

Stan aktualny na: 01.06.2020 r.

X