Minimalne wynagrodzenie za pracę

Okres obowiązywania: 2020 r.
Wysokość w złotych: 2 600 (kwota brutto 100%)