Finanse


Rynek leasingu na minusie. Koniec 9-letniej serii wzrostów

W 2019 roku Polska odnotowała łagodne wyhamowanie tempa rozwoju gospodarki. Trudniejsze otoczenie zewnętrzne obniżyło nasz wzrost gospodarczy, jednak wciąż pozostajemy relatywnie odporni na niższą dynamikę PKB w strefie euro oraz problemy niemieckiego przemysłu. Odczuł to rynek leasingu, który zakończył ubiegły rok na kilkuprocentowym minusie. 2020 rok przyniesie odbicie w sektorze leasingu, jednak prognozowana dynamika w wysokości 6,2 proc. będzie istotnie poniżej uzyskanej w latach 2013-2018.


Czas na przełom w otwartej bankowości

Odkąd 14 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące dyrektywy PSD2. Firmy i same banki mają obecnie ułatwiony dostęp do rachunków bankowych klientów. Dzięki temu, za zgodą klientów, mogą oferować nowe, wygodne usługi finansowe. Co przyniesie nam rok 2020 w dziedzinie otwartej bankowości?


Instrumenty finansowe, które wspierają europejskie MŚP

Leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63 proc. małych i średnich firm działających w Polsce – wynika z badania Komisji Europejskiej. Na poziomie europejskim pierwsze miejsce zajmuje linia kredytowa, a drugie leasing.


Plantwear zadebiutuje na NewConnect 8 stycznia

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Plantwear. Producent drewnianych akcesoriów lifestylowych zadebiutuje na rynku NewConnect 8 stycznia. Funkcję autoryzowanego doradcy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu pełniło INC.


Kto w 2020 roku będzie najbardziej potrzebował finansowania?

Publikowane przez PARP raporty na temat kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw pokazują, że liczba firm w Polsce systematycznie rośnie. Regularnie wzrasta poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które zwiększają swoje przychody, produkcję i wartość dodaną. Z drugiej strony zmniejsza się przeżywalność polskich firm w pierwszym roku działalności, a jedna trzecia z nich obawiała się w 2019 roku utraty płynności finansowej.


Pierwsze godziny, pierwsze setki umów o zarządzanie PPK

PZU zawarł już kilkaset umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia.


Horyzont 2020. W jaki sposób program pomógł polskim firmom?

Przed nami ostatnie tury naborów horyzontalnych aplikacji. W związku z tym warto już teraz przyjrzeć się, jaki wpływ na działalność beneficjentów dofinansowania miały otrzymane fundusze i co udało się dzięki nim osiągnąć. Jest to o tyle ważne, że już niedługo firmy i instytucje naukowe będą mogły zgłaszać się do następnego programu ramowego, Horyzontu Europa, którego budżet będzie jeszcze większy, niż ten w Horyzoncie 2020.


Największe wyzwania przedsiębiorców w 2020 roku

Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty pracy to największe wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami w 2020 roku. Największym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu w Polsce są ciągłe zmiany przepisów. To główne wnioski z grudniowego badania przedsiębiorców przeprowadzonego przez TMF Group.


Plan inwestycyjny dla Polski. 3 mld złotych dla małych firm

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce zainicjowanej przez firmę leasingową Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należącą do grupy Crédit Agricole. Dzięki umowie polskie firmy mogą otrzymać nawet 3,1 mld złotych dodatkowych środków.


Obligacje LPP debiutują na Catalyst

18 grudnia 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość związana z debiutem obligacji wyemitowanych przez LPP SA w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. Pozyskane fundusze w wysokości 300 mln złotych zostaną przeznaczone na finansowanie budowy Centrum Dystrybucyjnego spółki w Brześciu Kujawskim. Emisję obligacji objęło 66 podmiotów.


PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

25 najlepszych polskich startupów

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?