Prawo i podatki


Ceny transferowe – co nowego

Ceny transferowe dotyczą podmiotów powiązanych, a dokładnie przeprowadzanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także transakcji, w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajów podatkowych.


Nieodpłatne świadczenia w podatkach dochodowych

Podatnicy często nie zdają sobie sprawy, że w momencie otrzymania nieodpłatnie świadczenia są zobowiązani wykazać z tego tytułu przychód podatkowy. Powyższa zasada wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Kalendarium przedsiębiorcy – listopad 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – listopad 2017


Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.


Podatek liniowy a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów – według skali podatkowej (18 i 32 proc.) albo stawki liniowej (19 proc.). Wybór tej drugiej ma jednak daleko idące konsekwencje – m.in. wyłącza możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem.


Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017


Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.


Jak się ochronić przed wyciekiem firmowych tajemnic

Informacje składające się na know-how firmy mogą mieć ogromną wartość rynkową i przesądzać o sukcesie bądź porażce na rynku, a jednocześnie są bardzo pożądane przez konkurencję. Stąd tak istotne jest, by dobrze je zabezpieczyć.


Problematyczny podatek u źródła

Naturalną konsekwencją globalizacji jest coraz częstsza działalność polskich firm na rynkach międzynarodowych. Nabywając różnego rodzaju usługi z zagranicy, polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie często sprawy, że mogą być one dodatkowo opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła).


Zamawiający może pozyskiwać dane osobowe pracowników wykonawcy

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z lipca 2016 r. nałożyła na zamawiających nowe obowiązki. W opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub usługi należy wymagać zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności (jeżeli są one zgodne z zapisami art. 22 par. 1 Kodeksu pracy).


Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Cztery sposoby na podatki

Zamiast dziel i rządź - mnóż i zarządzaj!

Moda na single