FORMULARZE PODATKOWE

NARZĘDZIA PRZEDSIĘBIORCY / FORMULARZE PODATKOWE

Obowiązujące formularze podatkowe


FORMULARZE PIT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
PIT-6L(11) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6(11) 7 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R(5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR(5)* Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C(7)* Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11(22)* Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-16(13) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16Z(13) Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-36L(10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38(10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

FORMULARZE CIT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
CIT-6AR(2) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R(3) Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8(22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-11R(2) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

FORMULARZE VAT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
VAT-7(15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K(9) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-10(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12(2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-23(2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27(1) nformacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym
VAT-27K(1) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym
VAT-REF(4) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-UE(3) nformacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK(3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-R(11) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-Z(4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

POZOSTAŁE FORMULARZE

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
NIP-2(10) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7(3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8(1) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
PCC-2(5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
PCC-3(4) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3A(2) Informacja o pozostałych podatnikach
ZAP-3(3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
MyCompany Polska 05/2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Czy przenieść firmę za granicę

Dobre auto na niskie raty