FORMULARZE PODATKOWE

NARZĘDZIA PRZEDSIĘBIORCY / FORMULARZE PODATKOWE

Obowiązujące formularze podatkowe


FORMULARZE PIT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
PIT-6L(11) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6(11) 7 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R(5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR(5)* Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C(7)* Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11(22)* Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-16(13) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16Z(13) Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-36L(10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38(10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

FORMULARZE CIT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
CIT-6AR(2) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R(3) Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8(22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-11R(2) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

FORMULARZE VAT

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
VAT-7(15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K(9) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-10(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12(2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-23(2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27(1) nformacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym
VAT-27K(1) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym
VAT-REF(4) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-UE(3) nformacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK(3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-R(11) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-Z(4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

POZOSTAŁE FORMULARZE

Pobierz formularz Pobierz instrukcję Nazwa formularza Opis formularza
NIP-2(10) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7(3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8(1) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
PCC-2(5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
PCC-3(4) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3A(2) Informacja o pozostałych podatnikach
ZAP-3(3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]