NARZĘDZIA PRZEDSIĘBIORCY / WSKAŹNIKI I STAWKI / Stawki rozliczenia delegacji - podróże służbowe w kraju

Stawki rozliczenia delegacji - podróże służbowe w kraju


  • Dieta (pełna) - 30 zł
  • Ryczałt za nocleg (150% diety) - 45 zł
  • Ryczałt za dojazd (20% diety) - 6 zł

Obowiązuje od 1.03.2013

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Nr 5 (44) MAJ 2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Czy przenieść firmę za granicę

Dobre auto na niskie raty