Moim zdaniem

Uszczelnianie budżetu idzie opornie

Po siedmiu miesiącach tego roku wiadomo, że plany uszczelnienia budżetu i zwiększenia wpływów podatkowych w takiej skali, która urealniałaby spełnienie zobowiązań wyborczych, spaliły na panewce. Nie należy za to winić obecnej ekipy, bo po prawdzie żadnemu z poprzednich rządów taki manewr się nie udał. Co nie znaczy, że zadanie jest niewykonalne. 

I tak, Ministerstwo Finansów podaje, że w pierwszym półroczu 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., wartość wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT wzrosła o ponad 70 proc. Tyle przyniosły sprawniej przeprowadzone kontrole w firmach. Procentowo wygląda to imponująco, ale już kwotowo – skromniej. Odzyskano 832 mln zł,  podczas gdy niedobory w budżecie wynikające z wyłudzeń VAT szacuje się na 30–45 mld zł rocznie. 

Bój o wyższe wpływy budżetowe toczy się również na płaszczyźnie regulacyjnej. Ministerstwo wdrożyło w lipcu tego roku Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system, głównie właśnie w zakresie VAT. Nie jest to oryginalne polskie rozwiązanie, a wzorowane na wytycznych OECD. Do tej pory z tego narzędzia korzystały organy podatkowe m.in. w Austrii, Francji i Portugalii. Ta ostatnia chwali się, że dzięki temu systemowi w pierwszym roku jego obowiązywania nastąpił 13-procentowy wzrost wpływów z VAT. Polskie szacunki zakładają, że za sprawą JPK w pierwszym roku wpłynie do budżetu ok. 200 mln zł więcej, w następnym – ok. 300 mln zł. Generalnie system ten i efektywniejsze kontrole skarbowe po kilku latach mają przynieść owoce liczone w miliardach złotych. Takie są plany. 

Na razie JPK ożywił rynek informatyczny (konieczność dostosowania do nowych wymogów programów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach) oraz usług doradczych i szkoleniowych. Z tego też będą wyższe wpływy do budżetu. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]