Wydarzenia

Zakończył się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

17 i 18 maja w Jachrance dyrektorzy finansowi spółek giełdowych rozmawiali m.in. o roli CFO w tworzeniu wartości spółki, czynnikach konkurencyjności firm czy strategiach zarządzania ryzykiem walutowym. Ważną częścią była debata o nowej rzeczywistość regulacyjnej spółek giełdowych.

Część merytoryczna pierwszego dnia kongresu składała się z trzech dyskusji panelowych. Podczas pierwszej dyskusji, „Czynniki konkurencyjności finansowej spółki”, omówiono takie zagadnienia, jak: zarządzanie ryzykiem należności, optymalizacja podatkowa czy umiędzynarodowienie biznesu. Druga dyskusja, „Rola CFO w kreowaniu wartości spółki”, dotyczyła wyceny wartości przedsiębiorstwa, relacji modeli finansowania do wartości spółki oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Ostatni z paneli, „Bezpieczne strategie zarządzania ryzykiem walutowym”, objął takie zagadnienia, jak: czynniki makroekonomiczne oraz ich wpływ na kursy walut w 2016 roku, minimalizacja kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu czy uwarunkowania współpracy między spółką a Międzynarodową Instytucją Płatniczą.

Drugi dzień kongresu wypełniły warsztaty tematyczne poświęcone zarządzaniu ryzykiem walutowym w średnich i mniejszych spółkach giełdowych; rozliczeniom i zabezpieczeniom ryzyka walut egzotycznych; finansowaniu projektów inwestycyjnych przez bank; roli projektów PPP w przedsięwzięciach infrastrukturalnych czy kluczowym zmianom w środowisku podatkowym 2016–2017.

– Według ankiet z prowadzonego badania nt. metod zarządzania ryzykiem kursowym wśród spółek giełdowych, ryzyko walutowe to jeden z kluczowych elementów zarządzania finansami. Stabilność przepływów pieniężnych spółek w ostatnich 2–3 lat została wystawiona na próbę – tłumaczył Jakub Makurat, dyrektor generalny Ebury Polska. – Podczas kongresu pytaliśmy „Hedge or not to hedge”. Doświadczenia spółek są różnorodne i zależą od modelu biznesowego i metod zarządzania, ale w większości przypadków, problem jest dostrzegany przez Zarządy. Uczestnicy zgadzali się, że należy uświadomić sobie skalę ryzyka, dobrać odpowiednie narzędzia i konsekwentnie realizować wykonanie. Ważne jest, aby zabezpieczać się używając nieskomplikowanych i przejrzystych narzędzi, którymi są głównie transakcje terminowe forward. Obecnie pracujemy nad raportem, gdzie przedstawimy doświadczenia polskich przedsiębiorstw także w zakresie rozliczania się w walutach lokalnych i ich najlepsze praktyki.

Część merytoryczną kongresu zamknęła debata nt. nowej rzeczywistość regulacyjnej spółek giełdowych. – Rok 2016 będzie szczególnie ważny dla spółek giełdowych, ponieważ czekają je kolosalne zmiany w sposobie raportowania. Podczas debaty mówiliśmy przede wszystkim o zmianach raportowaniu informacji gospodarczych i korporacyjnych oraz krokach, które spółka musi poczynić, aby się do nich przygotować. Była też mowa o zmianach raportach okresowych wynikające z dyrektyw Transparency II oraz 2014/95/UE. Niezwykle ważnymi dla managerów tematami jest obowiązek gromadzenia informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych, a także dość drakońskie sankcje które za błędy będą groziły nie tylko spółce, ale również managerom jako osobom fizycznym i członkom ich rodzin – opowiadał Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Szczegółowe informacje na temat V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]