Gospodarka

Dobre nastroje wśród MSP

SHUTTERSTOCK

Po pogorszeniu nastrojów przedstawicieli sektora MSP na początku tego roku, w II kwartale br. nastąpiła ich znacząca poprawa – wynika z badania Barometr EFL. Za wzrost ten odpowiadają przede wszystkim optymistyczne prognozy dotyczące poziomu sprzedaży produktów i usług.

Wynik Barometru EFL na II kwartał 2016 r. wyniósł 57,8 pkt. (więcej o 4,7 pkt. proc. w porównaniu do I kwartału br.). Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą zatem spore szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Na wzrost wartości Barometru EFL decydujący wpływ miała istotna poprawa nastrojów pod względem planowanej sprzedaży produktów i usług. Odsetek osób, które spodziewają się dynamiki sprzedaży w ciągu II kwartału wzrósł aż o jedną trzecią (z 30,2 proc. do 41,8 proc.) i był najwyższy od początku 2015 r. Równolegle zmniejszyła się grupa podmiotów pesymistycznie oceniających ten obszar swojej działalności.

– Barometr EFL śmiało możemy nazwać barometrem nastrojów polskiego MSP. Wystarczy tylko spojrzeć na odczyty naszego indeksu za ostatni kwartał ubiegłego roku i pierwszy tego roku i zestawić je z PKB za te okresy. Na początku tego roku zapytani przez nas przedsiębiorcy spodziewali się, że ich sytuacja będzie gorsza niż pod koniec 2015 r. i to znalazło potwierdzenie w tempie wzrostu gospodarczego. Po wysokiej dynamice PKB w IV kwartale 2015 r. (4,3 proc.), w pierwszym mieliśmy do czynienia z tąpnięciem i wzrostem „tylko” na poziomie 3 proc. – powiedział Radosław Kuczyński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego. – Liczę zatem, że po zakończeniu II kwartału otrzymamy informacje o dynamice PKB wyższej kwartał do kwartału, gdyż z naszego najnowszego odczytu Barometr EFL wynika, że mikro, małe i średnie firmy w Polsce spodziewają się bardziej owocnego zakończenia pierwszego półrocza niż jego początku – dodaje prezes EFL.

Porównując wartość Barometru EFL z dwóch pierwszych kwartałów 2016 r. w ujęciu rok do roku, widać, że jest on wciąż o 1–2 pkt. proc niższy niż w 2015 r. – Może to wiązać się z niepokojami na scenie politycznej i zmianami wprowadzanymi przez obecny rząd. W szczególności istotnie mogą oddziaływać zapowiedzi zmian w zasadach przydzielania kredytów, które obniżą skłonność przedsiębiorców do inwestowania. W przypadku kredytów hipotecznych zmiany odczuje sektor budownictwa, a wciąż pojawiające się różne plany dodatkowego opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych i brak ostatecznej decyzji zwiększają niepewność sektora handlu – ocenia Radosław Kuczyński z EFL.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MSP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]