Prawo i podatki

Fiskusie, czy zasilanie wybrzeża naturalnym piaskiem nie wiąże się z ochroną środowiska morskiego?

© Reporter

Urzędy morskie ogłaszają przetargi ze stawką 0 proc. VAT. Fiskus żąda  23 proc. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której polskie organy administracji działają tak, jakby funkcjonowały w dwóch różnych porządkach prawnych, a nawet w dwóch różnych państwach. 

W tym przypadku ucierpieli przedsiębiorcy z branży robót hydrotechnicznych, którzy realizowali inwestycje związane z ochroną brzegów morskich i strefy przybrzeża. Mimo że podległe ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej urzędy morskie, organizując przetargi, uznały za prawidłową stawkę 0 proc. VAT za wykonanie robót, to organy skarbowe po latach żądają od przedsiębiorców zapłaty 23 proc. VAT. Przy tym nie zapominają oczywiście o naliczaniu odsetek. 

Dziesiątki przedsiębiorstw padły ofiarą całkowicie nieskoordynowanych działań administracji państwowej. Chodzi tu o podmioty, które na zlecenie urzędów morskich wykonywały prace w ramach inwestycji związanych z ochroną brzegów morskich i strefy przybrzeża, jako elementów wchodzących w skład środowiska morskiego. Usługi te realizowane były w oparciu o ustawę z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, a przy ich rozliczaniu stosowano zerową stawkę podatku VAT, przewidzianą w myśl art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT dla usług związanych z ochroną środowiska morskiego. Takie działanie w momencie rozstrzygania przetargu było uznawane przez urzędy morskie za jedyne prawidłowe. Pomimo tego w chwili obecnej organy podatkowe żądają opodatkowania tych usług wstecz według stawki podatku 22–23 proc., co w oczywisty sposób szkodzi tym przedsiębiorcom. Ze strony – nie bójmy się użyć tego słowa – poszkodowanych pojawiają się również głosy, że jeśli organy nie zmienią swojego stanowiska, to będą oni zmuszeni zlikwidować działalność. 

Opodatkowanie zerową stawką podatku VAT usług, w tym hydrotechnicznych robót budowlanych związanych z ochroną środowiska morskiego, nie było kwestionowane przez administrację publiczną reprezentująca Skarb Państwa. Co więcej, było wręcz wymogiem wskazywanym przez urzędy morskie w postępowaniach przetargowych, którego niespełnienie było przesłanką wykluczającą ofertę jako niezgodną z wymogami przetargowymi i obowiązującym prawem. 

Ponadto zerowa stawka podatku była stosowana już przed wejściem w życie „Programu ochrony brzegów morskich”. Również w trakcie tworzenia tego programu w zakresie gwarancji kwot delegowanych do realizacji ustawy brano pod uwagę tę samą zerową stawkę i w związku z tym przyjęcie innej stawki podatku spowodowałoby niedowartościowanie założeń do ustawy „Program ochrony brzegów morskich”. Podkreślić trzeba również, że Ministerstwo Infrastruktury w 2011 r. apelowało w tej sprawie do ówczesnego ministra finansów, wskazując, że w trakcie licznych kontroli finansowych w urzędach morskich ani Najwyższa Izba Kontroli, ani urzędy kontroli skarbowej nigdy nie zakwestionowały prawidłowości stosowania zerowej stawki podatku VAT. 

Organy podatkowe są jednak nieugięte i twardo stoją na stanowisku, że w zakres pojęcia usług związanych z ochroną środowiska morskiego nie wchodzą usługi polegające na ochronie brzegów morskich, w tym m.in. usługi tworzenia lub odtwarzania systemu ostróg, progów podwodnych oraz zasilania wybrzeża naturalnym piaskiem. Pomimo odmiennego stanowiska urzędów morskich, interpelacji poselskich w tej sprawie oraz wielu opinii ekspertów i przedstawicieli świata nauki potwierdzających ścisły związek ochrony brzegów z ochroną środowiska morskiego – administracja skarbowa pozostaje niewzruszona. 

Niestety po raz kolejny przedsiębiorcy napotykają poważne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Okazuje się, że żadnego znaczenia nie ma fakt, iż działali oni w dobrej wierze i w pełnym zaufaniu do organów państwa. Dodatkowe rozgoryczenie i niesmak budzi to, że opisane prace wykonane zostały przecież w celu zabezpieczenia wspólnego dobra, jakim jest nasze wybrzeże. Należy mieć nadzieję, że organy podatkowe zmienią swoje stanowisko, bowiem prezentowanym dotychczas działaniem szkodzą zarówno polskiej przedsiębiorczości, jak i zmniejszają możliwości finansowania ochrony brzegów morskich. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?