Prawo i podatki

Ustawodawca zranił, urzędnicy dobijają. Patologiczna sytuacja na rynku biokomponentów

© Shutterstock

W ostatnim czasie organy kontroli skarbowej przypuściły zmasowany atak na przedsiębiorców działających na rynku obrotu olejem rzepakowym oraz na producentów biokomponentów.

Za tę sytuację winę ponosi ustawodawca, ograniczając producentom dostęp do oleju, który jest surowcem do wytwarzania biokomponentów w postaci estrów metylowych. W rezultacie na rynku powstało wiele nierzetelnych podmiotów, których działalność szkodzi uczciwym przedsiębiorcom. Tę sytuację bez skrupułów wykorzystują organy administracji skarbowej. 

Na gruncie ustawy z 25 sierpnia  2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ustawodawca znacząco ograniczył możliwość nabywania oleju rzepakowego od tłoczni zagranicznych. Z kolei polskie tłocznie mają ograniczone możliwości produkcji oleju. 

W związku z tym jego ilość nie wystarcza do zachowania płynności prowadzonej działalności przez wytwórców estrów metylowych. Nie ma jednak przeszkód, aby olej rzepakowy wytworzony przez podmiot zagraniczny, a następnie wprowadzony przez podmiot krajowy posiadający status pośrednika, został sprzedany wytwórcy. 

Tym sposobem wytwórcy estrów metylowych zostali niejako zmuszeni przez ustawodawcę do nabywania oleju rzepakowego od pośredników. W związku z tym na rynku pojawiło się wiele nierzetelnych podmiotów pośredniczących w obrocie, których celem jest wyłudzanie podatku VAT z budżetu państwa poprzez tzw. karuzele podatkowe. 

Przestępstwa karuzelowe charakteryzują się m.in. tym, że przestępcy, w celu uprawdopodobnienia łańcucha dostaw i utrudnienia wykrycia oszustwa, dążą do uwikłania w proceder niczego nieświadomych, uczciwych przedsiębiorców. Sprzyja temu m.in. duże zapotrzebowanie przez wytwórców estrów metylowych na olej rzepakowy. 

Z tego względu organy kontroli skarbowej rozpoczęły prowadzenie postępowań kontrolnych przedsiębiorstw działających na rynku oleju rzepakowego oraz wytwórców estrów w zakresie kontroli rzetelności obliczania i wpłacania podatku VAT. W wyniku prowadzonych takich postępowań kontrolnych organy kontroli skarbowej wydają decyzje, w których określają milionowe zobowiązania podatkowe,  gdyż ich zdaniem przedsiębiorcy byli świadomymi uczestnikami łańcucha dostaw, którego celem było wyłudzenie podatku. 

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcia, organy kontroli skarbowej stawiają tezę, jakoby faktury VAT za zakup oleju rzepakowego nie odzwierciedlały rzeczywistych operacji gospodarczych. W związku z tym podatek naliczony wykazany w tych fakturach nie może, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. „a” ustawy o VAT, stanowić podstawy do odliczenia podatku. Ponadto organy skarbowe na podstawie art. 108 ustawy o VAT obciążają przedsiębiorców obowiązkiem zapłaty podatku wykazanego na fakturach, gdyż ich zdaniem faktury te były fikcyjne. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że postępowania prowadzone są w sposób odbiegający od przyjętych standardów. Dla organów nie ma znaczenia, że przedsiębiorcy dopełnili swoich obowiązków i za pomocą zapewnionych przez ustawodawcę instrumentów prawnych dokonywali weryfikacji swoich kontrahentów. Ponadto pomijane są dowody, które jednoznacznie wskazują na brak winy kontrolowanych podmiotów. Organy są jednak niewzruszone i zarzucają uczciwym przedsiębiorcom, że byli świadomymi uczestnikami procederu oszustwa, mimo iż nieprawidłowości wystąpiły na dużo wcześniejszych etapach obrotu. Nie wiadomo jednak skąd przedsiębiorca miałby pozyskać wiedzę na temat tych nieprawidłowości. 

Poprzez takie działania administracji może dojść do upadku wielu budowanych latami przedsiębiorstw, które stały się ofiarą patologicznego systemu prawnego. W tym celu niezbędna jest jak najszybsza interwencja właściwych organów państwa, aby temu zapobiec. Jeśli bowiem sytuacja się nie zmieni to, oprócz likwidacji wielu miejsc pracy, budżet Skarbu Państwa straci setki milionów złotych, które te przedsiębiorstwa rokrocznie wpłacały z tytułu danin publicznoprawnych. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]