Prawo i podatki

50-procentowe koszty za tworzenie dzieł nie tylko dla artystów

© Shutterstock

Twoi pracownicy mogą zwiększyć zarobki, korzystając  z umowy o pracę z przeniesieniem praw autorskich, a firmowy budżet na wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

Praca twórcza czy samo tworzenie dzieł kojarzą się najczęściej z osobami, które są artystami, dziennikarzami, naukowcami i wykonują swoją pracę w ramach umowy o dzieło. Tymczasem warto pamiętać, że pracownicy realizujący w ramach stosunku pracy zadania innowacyjne, kreatywne, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są uprawnieni do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Pracodawca, nie zwiększając budżetu płac, może uzyskać dodatkowe środki na podwyższenie wynagrodzeń. Pracownicy są zadowoleni z podwyżki i wciąż mają umowę o pracę. 

Jak to działa

Do utworów kwalifikują się efekty prac pracowników o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Mogą być to raporty, analizy, opinie, kody IT, a nawet prezentacje, diagnozy, ekspertyzy, memoranda, protokoły. Aby osoba zatrudniona mogła korzystać z podwyższonych kosztów, powinna przenieść prawa autorskie do utworu stworzonego w ramach umowy o pracę na pracodawcę. Utwór musi być oryginalny, uzewnętrzniony i zarchiwizowany w dowolnej formie. Rezultatem przeniesienia majątkowych praw autorskich jest wzrost zarobków netto dla pracowników bez zwiększenia kosztów pracodawcy. Naturalnie taka sytuacja pozytywnie wpływa na motywację osób zatrudnionych, poprawiając produktywność i innowacyjność kapitału ludzkiego firmy. 

Warunki do spełnienia przez firmę

Zastosowanie takiego rozwiązania jest dla przedsiębiorstw bezpieczne. Kluczowe w tym zakresie jest właściwe wdrożenie tego systemu wynagradzania w firmie oraz procedura warunkująca sposób jego funkcjonowania w praktyce, w tym weryfikacja stanowisk, które kwalifikują się do objęcia wynagrodzeń 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu. Niezbędna jest także odpowiednia wycena honorarium autorskiego, czyli części wynagrodzenia należnego pracownikowi za tworzenie utworów oraz ich późniejsza archiwizacja. Mamy również możliwość uzyskania interpretacji potwierdzającej prawidłowość wdrożonego rozwiązania Ministra Finansów. Uregulowania dotyczące możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonywaniem pracy twórczej są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu wejścia jej w życie. Ostatnia zmiana w tym zakresie została wprowadzona od 2013 r. – podwyższone koszty są stosowane do kwoty 85 528 zł przychodu, co oznacza możliwość odliczenia w ich ramach maksymalnie 42 764 zł rocznie u każdego pracownika. 

Czas wdrożenia

Opracowanie i wdrożenie struktury wynagradzania pracowników z zastosowaniem 50-procentowych kosztów, w zależności od liczby stanowisk w firmie objętych tym systemem, może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w tym z uzyskaniem interpretacji z Ministerstwa Finansów. Właściwe wdrożenie rozwiązania pozwala przede wszystkim na efektywne późniejsze funkcjonowanie tego systemu przy minimalnym administracyjnym zaangażowaniu firmy, a także, co równie istotne, bezpieczeństwo na wypadek kontroli. 

Oszczędności

Dziś, przy niezmienionym wynagrodzeniu brutto, wzrost wynagrodzenia netto dzięki zastosowaniu wynagradzania z przeniesieniem majątkowych praw autorskich wynosi nawet 14 tys. zł rocznie na jednego pracownika. Przy kilkudziesięciu pracownikach objętych tą strukturą zatrudnienia są to już kwoty przekraczające 1 mln zł każdego roku. 

W momencie powstawania tego artykułu Ministerstwo Kultury przedstawiło kolejny już projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przywraca nielimitowane 50-procentowe koszty podatkowe. To, co interesujące, to dyskutowana preferencja podatkowa przysługująca konkretnym, wskazanym w ustawie zawodom. Nowe przepisy miałyby wejść z początkiem 2017 r. Kluczowe jednak będzie znów stanowisko Ministerstwa Finansów, które już niejednokrotnie blokowało wprowadzanie zmian w tym zakresie. 

Prosty kalkulator ułatwiający wyliczenie oszczędności dostępny na: www.ey.com/pl/prawadlawszystkich

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?