Inwestycje

6,93 mld zł dla 10 dużych projektów drogowych

SHUTTERSTOCK

16 marca Komisja Europejska wydała decyzje przyznające dofinansowanie dla kolejnych 10 inwestycji drogowych. Łączna wartość projektów to 13,62 mld zł, a unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – 6,93 mld zł. 

„Dzisiejsza decyzja przybliża nas do domknięcia spójnej sieci tras szybkiego ruchu. Mamy zgodę na dofinansowanie z funduszy unijnych budowy kluczowych odcinków dróg ekspresowych” – podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. Zatwierdzone projekty drogowe zlokalizowane są w siedmiu województwach i dotyczą dróg ekspresowych S3, S5, S7, S8 i S51. 

Dotychczas w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 podpisano umowy o dofinansowanie dla 29 projektów (1 umowa w sektorze energii, 22 w sektorze transportu i 6 umów dla pomocy technicznej), w ramach których wsparcie unijne stanowi 11 mld zł, tj. 9,2 proc. dostępnego budżetu. Ogłoszono i uruchomiono 14 konkursów (dla 9 działań) na kwotę 9,5 mld zł, co stanowi 8 proc. alokacji. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty