Gospodarka

Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym

SHUTTERSTOCK

GUS podsumował obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń–grudzień 2015 r. Według danych tymczasowych eksport w cenach bieżących wyniósł 747 248,2 mln zł, a import – 731 719,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15 528,6 mln zł, wobec minus 11 095,9 mln zł w 2014 r. W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 7,8 proc., a import o 3,9 proc. 

Wśród partnerów handlowych na pierwszym miejscu pozostają Niemcy. Ich udział w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2014 r. o 0,8 pkt. proc. i wyniósł 27,1 proc., a w imporcie wzrósł o 0,9 pkt. proc. – do 22,9 proc. 

Odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Szwecji, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – z Rosją, Włochami i Czechami. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty