Pieniądze

Średnie zadłużenie Polaków to ok. 7 tys. zł

SHUTTERSTOCK

Zarówno liczba, jak i wartość spraw w Rejestrze Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej wzrosły niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku. Na początku stycznia znajdowało się w nim ponad 4 mln spraw o łącznej wartości ponad 20 mld zł. Przeważają informacje o zadłużeniu konsumentów, przede wszystkim z tytułu nieuregulowanych płatności za usługi telekomunikacyjne. Rośnie też udział wpisów pozytywnych w bazie Rejestru. Na koniec IV kwartału 2015 roku ich liczba przekroczyła 1,6 mln. 

– Baza danych Rejestru Dłużników ERIF stale rośnie i jest to bardzo dynamiczny wzrost. Rok 2015 zakończyliśmy z ponad 4 mln spraw o łącznej wartości ponad 20 mld zł. W naszej bazie znajdują się informacje zarówno o zadłużeniu, jak i o płatnościach osób i firm, które na czas regulują swoje zobowiązania – mówi agencji Newseria Biznes Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA. 

Na koniec ubiegłego roku zarówno liczba, jak i wartość wpisów wzrosły prawie dwukrotnie w porównaniu do 2014 roku. W bazie Rejestru przeważają informacje o zobowiązaniach konsumentów. 

– Dominują zadłużenia wobec sektora telekomunikacyjnego i multimediów, a także zobowiązania finansowe wobec banków i pozabankowych instytucji finansowych, czyli głównie firm udzielających krótkoterminowego finansowania dla konsumentów – wskazuje Edyta Szymczak. 

Jak wynika z danych Rejestru konsumenci najczęściej zalegają z opłatami za usługi telekomunikacyjne i multimedia. Świadczy o tym blisko 27-proc. udział takich spraw w ogólnej liczbie informacji o zadłużeniu w tej grupie. Pod względem wartościowym w grupie wpisów dotyczących osób dominują zadłużenia z tytułu pożyczek, umów kredytowych i kredytów konsumenckich (łącznie stanowią ok. 40 proc. spraw). Rośnie też liczba wpisów dotyczących zobowiązań alimentacyjnych. Ich udział to niemal 11 proc. w liczbie wpisów oraz 36 proc. w wartości spraw konsumenckich. 

– Obecnie rejestrujemy już ponad 8 mld zł takiego zadłużenia. Informacje takie umieszcza ponad 2 tys. ośrodków w Polsce. Warto dodać, że informacje o zaległościach przekazują do naszego biura również sądy – wyjaśnia Edyta Szymczak. 

Z danych znajdujących się w Rejestrze Dłużników ERIF wynika, że w ogólnej populacji osób zadłużonych dominują mężczyźni. Najczęściej są to panowie w wieku pomiędzy 31 a 46 rokiem życia. Rekordzista dopisany do bazy Rejestru Dłużników ERIF ma do spłaty blisko 4 mln zł. Średnia wartość zadłużenia Polaków to ok. 7 tys. zł. Wielkość zadłużenia mężczyzn jest średnio o 1 tysiąc złotych większa od zadłużenia kobiet. 

Najwięcej spraw dotyczących zadłużenia znajduje się w województwie śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Pod katem średniej wartości zadłużenia przypadającego do spłaty na jedną osobę dominują jednak mieszkańcy województwa lubelskiego. Średnia wartość sprawy przypadająca tam na jedną osobę wynosi ponad 9 tys. zł. Na drugim miejscu jest województwo małopolskie, gdzie na jedną osobę średnio przypada ponad 8,7 tys. zł do spłaty. Kolejne jest województwo podlaskie i pomorskie – na jednego mieszkańca przypada tu średnio 8,5 tys. zł długu. Na dzień 4 stycznia 2016 roku spośród informacji o zadłużeniu największą liczbę stanowiły sprawy dotyczące zaległości na kwotę od 1 tys. do 3 tys. zł. Było ich ponad 1,2 mln. 

– Wśród informacji na temat firm dominują zobowiązania wobec sektora telekomunikacyjnego, jedną z czołowych pozycji zajmują również zobowiązania wobec towarzystw ubezpieczeniowych – zaznacza prezes Rejestru Dłużników ERIF. 

Choć w Rejestrze dominują sprawy negatywne (ich liczba to 2,3 mln), to dynamicznie rośnie również liczba informacji pozytywnych. Jest ich ponad 1,6 mln. Udział danych pozytywnych w Rejestrze na koniec 2015 roku wynosił 40 proc., to o 25 pkt proc. więcej niż na koniec 2014 roku. 

Może to świadczyć o wzrastającej świadomości finansowej Polaków. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że warto gromadzić w biurze informacji gospodarczej informacje pozytywne. Dbanie o pozytywną historię płatniczą uczy terminowości i sumienności w opłacaniu zobowiązań finansowych. Buduje również wizerunek wiarygodnego płatnika wśród dostawców usług i towarów. Z punktu widzenia konsumentów to istotne, zwłaszcza że z informacji gospodarczych powszechnie korzystają instytucje i firmy, które sprawdzają wiarygodność płatniczą swoich obecnych i potencjalnych klientów. 

– W ubiegłym roku udostępniliśmy blisko 6 mln raportów. Jest to wynik wyższy o prawie 20 proc. względem 2014 roku – wskazuje Edyta Szymczak. – Musimy liczyć się z tym, że starając się o kredyt, zakup na raty czy inną formę finansowania, będziemy sprawdzani w Rejestrze Dłużników ERIF. Jest to powszechna praktyka i często obowiązek wiarygodnego dostawcy, w szczególności produktu finansowego. Warto o tym pamiętać i dbać o swoją tożsamość finansową, historię kredytową i zdolność płatniczą. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]