Finanse

Z unijnym dofinansowaniem na Catalyst

EAST NEWS

Do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie przygotowań do emisji obligacji. Wsparcie może sięgnąć nawet 80 tys. zł i obejmuje opracowanie raportu due dilligence, audyt sprawozdań finansowych, stworzenie dokumentu, memorandum lub prospektu informacyjnego, a także wydatki związane z przyznaniem ratingu emisji i emitentowi. 

Konkurs na stosowne środki z PO Inteligentny Rozwój 2014–2020 przeprowadza PARP, a skorzystać z nich mogą mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Dofinansowanie może dotyczyć tylko emisji obligacji, które zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst, a usługi podlegające dofinansowaniu będą świadczyć autoryzowani doradcy. Czas realizacji projektu (przygotowanie i pozyskanie kapitału) nie może przekroczyć trzech lat. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Kryteria przyznania wsparcia to m.in. realizacja przedsięwzięć innowacyjnych, a także racjonalność poniesienia wskazanych wydatków. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]