Prawo i podatki

Faktoring – środki obrotowe od zaraz

Głównym celem faktoringu jest natychmiastowe pozyskanie przez przedsiębiorcę środków obrotowych, w tym m.in. na finansowanie bieżącej działalności i na opłacenie dostaw towarów czy świadczenia usług. Faktoring jest jednym z bardziej elastycznych narzędzi,  które pomaga dbać o płynność finansową. 

Faktoring to znana od wczesnych  lat XX w. forma wspierania biznesu. Charakteryzuje się ściąganiem nieprzeterminowanych należności w imieniu przedsiębiorstwa przez zewnętrzną instytucję finansową. Firma A sprzedaje firmie B usługę lub produkt. Aby otrzymać szybciej pieniądze, korzysta z usług faktora – czyli firmy faktoringowej. Faktor w ciągu kilku dni wypłaca środki firmie A i monitoruje transakcję, w szczególności termin zapłaty przez firmę B. W zależności od rodzaju faktoringu faktor bierze na siebie ryzyko związane z ewentualnym opóźnieniem w płatności czy nawet niewypłacalnością kontrahenta swego klienta. Faktor w drodze cesji nabywa od klienta wierzytelność wobec jego kontrahenta o zapłatę i wypłaca klientowi zaliczkę o równowartości nawet 100 proc. kwoty figurującej na nabytej fakturze. Istnieją również produkty faktoringowe działające w oparciu o cesję cichą – wówczas kontrahent nie dowiaduje się o zmianie wierzyciela. 

Idea Money tworzy produkty tak, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania i potrzeby firm z sektora MSP, w ten sposób powstają usługi faktoringowe o innowacyjnych parametrach. Z oferty mogą korzystać już startupy, czyli firmy, które dopiero rozpoczęły działalność, dodatkowo minimalna wymagana wartość faktury to już nawet 100 zł. 

Głównym celem faktoringu jest natychmiastowe pozyskanie przez przedsiębiorcę środków obrotowych, w tym m.in. na finansowanie bieżącej działalności i na opłacenie dostaw towarów czy świadczenia usług. Faktoring jest jednym z bardziej elastycznych narzędzi, które pomaga dbać o płynność finansową. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu się do potrzeb klienta, jak również ze względu na mniejsze sformalizowanie całego przebiegu procesu. Kwota finansowania dostosowana jest do wysokości sprzedaży, a nie jak w wypadku kredytu – na z góry określoną sumę. Dodatkowo faktoring nie wymaga żadnych tzw. twardych zabezpieczeń (np. hipoteka), podstawowym zabezpieczeniem jest wierzytelność. Dostępny limit jest dużo wyższy niż limit kredytowy, który mogłaby uzyskać firma. Z faktoringu korzystają firmy, które prowadzą sprzedaż z odroczonymi płatnościami, potrzebujące elastycznego finansowania, dzięki czemu mogą spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, minimalizować ryzyko nieściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w przypadku eksportu. Oprócz szybkich środków klienci Idea Money otrzymują także pakiet usług związanych z zarządzaniem należnościami. Co ważne, klient ma możliwość wyboru kontrahentów i faktur, które chce objąć umową. Bilans firmy korzystającej z faktoringu prezentuje się korzystniej, przedsiębiorstwo zyskuje płynność finansową i dzięki temu – lepszą zdolność kredytową, gdyby np. chciał pożyczyć jeszcze dodatkowe środki na inwestycje. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?