Inwestycje

Powołanie Rady ds. Innowacyjności

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Fot. REPORTER

„Jesteśmy na zakręcie historii naszej gospodarki. Musimy wyrwać się z pułapki braku innowacyjności, średniego rozwoju. Parafrazując słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, można powiedzieć, że polska gospodarka będzie albo innowacyjna, albo będzie byle jaka. Innowacyjność jest absolutnie kluczowa” – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji inaugurującej działalność Rady ds. Innowacyjności, która odbyła się 11 stycznia 2016 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. 

W skład powołanej właśnie Rady weszli: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Gremium to będzie inicjować działania oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki. 

„Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę” – powiedział wicepremier Morawiecki. Dlatego też wszystkie planowane przez Radę działania będą konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządami. 

Rada ds. Innowacyjności ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej. Jednym z jej pierwszych zadań będzie opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty