Gospodarka

Szlak rowerowy Green Velo napędza gospodarkę

SHUTTERSTOCK

Dobiegają końca prace nad Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Trasa o długości ponad 2 tys. km, biegnąca przez pięć województw: lubelskie (414 km), podkarpackie (459 km), podlaskie (603 km), świętokrzyskie (211 km) i warmińsko-mazurskie (394 km), to największe w Polsce i wyjątkowe w skali Europy przedsięwzięcie z zakresu turystyki rowerowej. Szlak prowadzi m.in. przez miejsca cenne przyrodniczo i bogate w zabytki. Obejmuje także ważne węzły komunikacyjne i przesiadkowe. 

– Ten projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego pięciu województw Polski wschodniej i cieszę się, że ta trasa powstawała. Gratuluję wszystkim, którzy ją budowali – powiedział podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, w czym wtórował mu zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk. 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższy, spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce. Niemal 580 km (29 proc. długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9 proc. długości trasy) przypada na doliny rzek. Na szlaku zbudowano w sumie 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne. 

Budowa szlaku była zrealizowana w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Łączna wartość projektu wynosi ok. 274 mln zł. Na tę kwotę złożyły się koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zarządzaniem projektem, opłatami, nadzorem, wykupem gruntów oraz robotami budowlano-montażowymi. Projekt finansowany jest w 85 proc. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10 proc. przez budżet państwa, 5 proc. stanowi udziału własny beneficjentów. 

– Powstał zupełnie nowy, markowy produkt turystyczny. Jestem przekonany, że dzięki Green Velo zwiększy się liczba turystów w Polsce wschodniej, co przełoży się na wzrost popytu na usługi świadczone głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora turystki i na tworzenie miejsc pracy – powiedział Adam Hamryszczak. – Wschodni Szlak Rowerowy będzie ważnym impulsem dla dalszego rozwoju gospodarczego makroregionu, wykorzystującym jego unikalny potencjał przyrodniczy – dodał. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty