Inwestycje

Różnorodność wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw

EAST NEWS

Rozwój innowacyjności polskich firm zależy m.in. od dostępu do instrumentów finansowego wsparcia, których jest wiele i są różnorodne – podkreślają autorzy raportu „Rynek B+R+I w Polsce.

Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”, przygotowanego przez Crido Taxand, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers.

Wśród źródeł tej pomocy w perspektywie finansowej UE 2014–2020 są Programy Operacyjne Inteligentny Rozwój (krajowe i regionalne), programy strategiczne NCBiR oraz ogólnounijny Horyzont 2020. Nowością jest dużo większa dostępność środków na projekty badawczo-rozwojowe poszczególnych branż, czyli tzw. programy sektorowe.

O wsparcie można się ubiegać, jeśli produkt jest innowacyjny lub rezultaty badań są nowością, a kwestie własności intelektualnej – uregulowane. Przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie zakupu nowych technologii czy wdrożenia produktu powinny także zwrócić uwagę na krajowe i regionalne tzw. inteligentne specjalizacje. Komisja Europejska proponuje, by taka specjalizacja stała się warunkiem wstępnym wsparcia inwestycji. Nabory wniosków ruszają z początkiem 2016 r.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty