Prawo

Teraz masz więcej czasu na wdrożenie PPK!

fot. materiały prasowe

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób zyskali dodatkowe pół roku na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Stało się tak w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i trudną sytuacją przedsiębiorstw. Jak wykorzystać ten czas mądrze? Dlaczego nie warto czekać do ostatniej chwili?

Wydłużenie terminów zawarcia umów PPK, w obecnym, nadzwyczajnym otoczeniu gospodarczym, to ogromne wsparcie dla przedsiębiorców. Jednak obecna sytuacja nie musi oznaczać zawieszenia podjętych działań, przeciwnie – warto ten dodatkowy czas wykorzystać by dobrze przygotować się do wdrożenia i obsługi PPK online. Zgodnie z wymogiem ustawy, umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK pracodawcy mogą zawierać w formie elektronicznej, dzięki czemu pomimo pandemii wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych jest możliwe w całkowicie bezpieczny, bo zdalny sposób. 

W przypadku wdrożenia PPK z PKO TFI jest to możliwe na każdym etapie: od przedstawienia oferty, po podpisanie umów, przeszkolenie pracowników i na bieżącej obsłudze PPK kończąc.

- Nasze rozwiązania pozwalają na realizowanie procesów związanych wdrożeniem i obsługą PPK całkowicie zdalnie, bez potrzeby wykorzystywania papieru. Jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie w utworzeniu i wdrożeniu PPK. Zachęcam również aby nie odkładać wdrożenia na później, ponieważ  może to być trudniejsze ze względu na to, że w tych samych terminach będą przystępować również firmy z III tury (łącznie ok. 70 tysięcy firm) – tłumaczy Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI.

Wcześniejsze zawarcie umowy o zarządzanie PPK ułatwi przygotowanie firmy do profesjonalnego i bezpiecznego wdrożenia PPK. Warto podkreślić, że procesy związane z wdrożeniem PPK są czasochłonne i wymagają odpowiedniego przygotowania. Dodatkowo w wyniku wydłużenia terminów, nastąpi kumulacja i pokryją się one z terminami wskazanymi dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób. Należy zaznaczyć, że jednostki sektora finansów publicznych już teraz aktywnie rozpoczęły prace nad wdrożeniem, pomimo że dla nich termin obowiązywania to dopiero 1 stycznia 2021 roku.  

Pamiętajmy, że podpisanie umowy o zarządzanie PPK nie wiąże się z żadnymi kosztami, ani z obowiązkiem wcześniejszego rejestrowania pracowników i odprowadzania za nich wpłat do PPK. Zgodnie z nowymi przepisami firmy z II etapu mają czas na rejestrację pracowników do 10 listopada 2020 r., a pierwsze wpłaty są odprowadzane dopiero po zapisaniu pracowników do programu - do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. 

 

Zmiana terminów PPK wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Pracodawcy, w stosunku do których Ustawa o PPK weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku mogą zawrzeć:

• Umowę o zarządzanie PPK do dnia 27 października 2020 roku,

• Umowę o prowadzenie PPK do dnia 10 listopada 2020 roku. 

 

Spotkania w formie wideokonferencji

Obecnie w PKO TFI regularnie organizowane są  spotkania online o tematyce PPK w formie wideokonferencji, które doskonale zastępują tradycyjną formę spotkań. Prowadzone są one dla przedsiębiorców w formule ogólnodostępnych webinariów lub spotkań indywidualnych. To doskonały czas do przeprowadzenia szkolenia czy zapoznania się z wszelkimi potrzebnymi informacjami dotyczącymi PPK. 

Eksperci PKO TFI przekazują komplet informacji, zasad i warunków prowadzenia PPK oraz wyciąg najważniejszych zapisów z ustawy wraz z objaśnieniami. Wspólnie z reprezentantami firmy przygotowują harmonogram, omawiając każdy etap i jego znaczenie dla skutecznego wdrożenia PPK. Udostępniają również wersję testową aplikacji do obsługi iPPK i w formie wideokonferencji omawiają poszczególne funkcjonalności systemu.

Podpisanie umowy – zdalnie, automatycznie i bez papieru

W przypadku PKO TFI zawarcie umowy o zarządzanie zostało opracowane w sposób optymalny dla Pracodawcy i następuje w formie online, po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej PKO TFI, a sama czynność nie zajmuje więcej niż kilka minut.

Edukacja pracowników poprzez webinary

Istotnym obszarem w zakresie PPK jest komunikacja z pracownikami. Powinni oni mieć wiedzę na temat założeń PPK i zasad uczestnictwa w programie. Ze strony PKO TFI zarówno Pracodawca, jak i Pracownicy otrzymują pełne wsparcie. Tu na uwagę zasługuje kompleksowe wsparcie zdalne - elektroniczne, w postaci licznych materiałów dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa oraz formularzy, które również zostają udostępniane Pracodawcy do umieszczenia w wewnętrznej sieci intranetowej. Dodatkowo istnieje możliwość zapisywania się na cyklicznie webcasty i webinaria, które prowadzone są przez ekspertów PKO TFI co najmniej kilka razy w tygodniu, w trakcie których to spotkań, odbywających się online zarówno pracownicy jak i osoby reprezentujące zespoły kadrowe czy płacowe, mogą zadawać pytania na czacie i uzyskiwać praktyczne i rzetelne odpowiedzi. Dodatkowo w serwisie youtube, na kanale PKO TFI pracodawcy oraz pracownicy mogą zapoznać się z animacjami i krótkimi filmami wyjaśniającymi najważniejsze zasady i warunki uczestnictwa w PPK. PKO TFI udostępniło również dedykowane infolinie w zakresie PPK, a informacje o swoich środkach uczestnicy mogą sprawdzać w serwisie internetowym Towarzystwa.

Bieżąca obsługa PPK

PKO TFI zapewnia pracodawcom, bezpłatną aplikację www.ippk.pl, która służy do obsługi PPK. Oferuje także dostęp do aplikacji w wersji demo, aby umożliwić weryfikację jej działania w odniesieniu do danego systemu kadrowo-płacowego. 

Ważne aby dane osobowe pracowników – były kompletne i aktualne – warto o nie zadbać możliwie wcześniej, aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. 

Wierzymy, że przesunięcie o pół roku terminów wdrożenia PPK pozwoli małym i średnim firmom lepiej poznać automatyczne narzędzia obsługi pracowniczych planów kapitałowych i jeszcze lepiej przygotować się do wdrożenia. Ważne by nie odkładać tego na później.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]