Nowe Technologie

Polski satelita gotowy do kolejnych testów

fot. materiały prasowe

 

Prace nad satelitą ScanSAT tworzonym przez spółkę Scanway we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wchodzą w fazę kwalifikacji modelu inżynierskiego. To kolejny, kluczowy etap projektu, który pozwoli na wysłanie satelity na orbitę ziemską samego satelity lub jego kluczowych, opracowanych we Wrocławiu komponentów w ramach misji testowej w ciągu najbliższych lat. 

ScanSAT będzie pierwszym polskim mikrosatelitą typu CubeSat, zdolnym do dostarczania dokładnych obrazów multispektralnych, które mogą być wykorzystane w różnych sektorach nauki czy przemysłu. Po zakończeniu etapu badań przemysłowych i rozwojowych projekt Scanway oraz NCBR przechodzi w fazę kwalifikacji modelu inżynierskiego, czyli testów środowiskowych, wykonywanych po to móc zakwalifikować satelitę i jego nowatorskie komponenty do lotu w kosmos. – Choć taką weryfikację można przeprowadzić na gotowym, lotnym modelu satelity, testy ScanSATa wykonujemy już na etapie prac nad modelem inżynieryjnym. Wnioski z nich płynące posłużą m.in. do udoskonalenia modelu lotnego satelity i jego głównego instrumentu obrazującego, który faktycznie wyślemy w kosmos – wyjaśnia Mikołaj Podgórski ze Scanway. 

Testy środowiskowe instrumentu obrazującego satelity ScanSAT będą składać się z dwóch elementów - testów w komorze termopróżniowej oraz testów na wstrząsarce. Te ostatnie pozwolą na sprawdzenie wytrzymałości satelity na wstrząsy i drgania, jakim będzie ona poddawana w trakcie startu rakiety wynoszącej ją na orbitę ziemską.

– Takie badanie pozwala nam na zweryfikowanie, jaki wpływ będą miały na naszego satelitę konkretne drgania. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważne jest to, by nie doprowadziły one do rozregulowania teleskopu, który musi mieć zapewnione warunki do stabilnej pracy w przestrzeni kosmicznej – komentuje Podgórski.

To jednak nie wszystkie czynniki wpływające na konstrukcję satelity – poddawany jest on również ogromnym wahaniom temperatury, ze względu na to, że w połowie czasu spędzonego na orbicie znajduje się w zasięgu promieni słonecznych, a w połowie w cieniu naszej planety. Dostępne są różne metody sprawdzenia ich wpływu na elementy wysłane w kosmos, w tym przeprowadzenie osobnych testów w komorze próżniowej i klimatycznej lub zastosowanie metody łączącej te dwa rozwiązania - testów w komorze termopróżniowej (TVAC, ang. thermal vacuum chamber), które przejdzie ScanSAT. Symuluje ona warunki braku powietrza i wahań temperatury od dodatniej do ujemnej

- W ramach testów w komorze TVAC, satelita poddawany jest tzw. cyklom temperaturowym – pozwalają one na sprawdzenie, jak nagrzewanie i schładzanie wpływa na konstrukcję satelity, w tym, co szczególnie dla nas ważne, na układy optyczne w nim zainstalowane. – dodaje Mikołaj Podgórski.

Każda zmiana temperatury doprowadza do wydłużenia lub skurczenia elementów mechanicznych, co powoduje, że np. zwierciadła teleskopu są rozciągane i ściskane. - Wpływa to na ich parametry optyczne i może powodować pogorszenie efektów obrazowania. Dzięki danym pochodzącym z testów będziemy mieć pewność, że nasz system ma atermalny design, w którym skrócenia lub wydłużenia elementów są wzajemnie przez siebie kompensowane i nie zmienią odległości pomiędzy elementami optycznymi teleskopu – objaśnia Jędrzej Kowalewski, CEO Scanway.

Testy, jakim zostanie poddany ScanSAT, mają zapewnić m.in. jak najlepszą pracę precyzyjnego teleskopu satelity, który będzie cechowała bardzo dobra jakość i rozdzielczość obrazu (poniżej 5m/px) oraz szerokie pole widzenia. Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań Scanway z zakresu optyki i elektroniki będzie go wyróżniać wszechstronność i dokładność. Elementy platformy potrzebne do budowy modelu inżynierskiego ScanSATa, który będzie przechodził testy środowiskowe i na których Scanway będzie testował współpracę ładunku obserwacyjnego z resztą satelity, dostarczyła niemiecka firma German Orbital Systems. 

Jedną z najciekawszych możliwości przetestowania instrumentu opracowanego dla satelity ScanSAT jest udział w misji satelitarnej w konsorcjum wraz z firmą Creotech oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Scanway wraz z partnerami otrzymało pozytywną decyzję NCBiR do dofinansowania w prestiżowym konkursie „Szybka Ścieżka” dla sektora kosmicznego. Dzięki finansowaniu możliwy będzie rozwój instrumentu obrazującego z satelity ScanSAT oraz przetestowanie tej technologii w warunkach orbitalnych w mikrosatelitach EagleEye.

Kolejnym krokiem Scanway będzie budowa lotnego modelu satelity i instrumentu optycznego, który trafi na orbitę ziemską.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?