Nieruchomości

Podaż biur w polskich miastach z dużymi wzrostami

fot. Adobe Stock

Na koniec 2019 roku, po raz pierwszy w historii, skumulowane zasoby powierzchni biurowej w miastach regionalnych były większe niż zasób powierzchni biurowej w Warszawie (5,59 miliona mkw.) i wyniosły 5,61 miliona mkw. Całkowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach biurowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) osiągnął na koniec 2019 roku blisko 11,2 miliona mkw., co w porównaniu do ubiegłego roku daje blisko 8 prpc. wzrost całkowitego zasobu nowoczesnej powierzchni biurowej.

Największymi regionalnymi rynkami biurowymi pozostały Kraków (1,42 miliona mkw.), Wrocław (1,18 miliona mkw.) oraz Trójmiasto (0,84 miliona mkw.). Kolejnymi rynkami, które rywalizują o miano piątego największego rynku biurowego w Polsce są Poznań (0,56 miliona mkw.), Katowice (0,53 miliona mkw.) oraz Łódź (0,53 miliona mkw.) najmniejszymi rynkami ujętymi w analizie są Lublin (0,19 miliona mkw.) oraz Szczecin (0,18 miliona mkw.). Nowa podaż w Warszawie na koniec 2019 roku wyniosła 162 200 mkw. w 17 budynkach.

W miastach regionalnych oddano do użytku łącznie 545 600 mkw. w 57 projektach. Największym budynkiem oddanym do użytku w Warszawie był projekt Wola Retro (Develia – 24 500 mkw.). Z kolei w miastach regionalnych do największych projektów oddanych do użytku w tym roku możemy zaliczyć dwa projekty firmy Vastint: drugą fazę kompleksu Business Garden w której skład weszło łącznie pięć budynków o łącznej powierzchni 76 700 mkw. oraz drugą fazę kompleksu Poznań Business Garden o łącznej powierzchni 46 100 mkw. Kolejnymi projektami były Neon - czwarty etap kompleksu Alchemia (Torus – 33 700 mkw.) w Gdańsku, Tischnera Office (Cavatina – 32 800 mkw.) w Krakowie, pierwszą fazę kompleksu Brama Miasta (Skanska – 25 500 mkw.).

Na koniec 2019 roku w budowie znajdowało się 89 projektów o łącznej powierzchni 1,6 miliona mkw., z czego największa ilość nowych inwestycji powstanie w Warszawie (28), Krakowie (13), Trójmieście (15) oraz Łodzi (10) i Katowicach (10). Średnia wielkość tych inwestycji to 17 700 mkw., z czego ponad 68 proc. to projekty większe niż 10 000 mkw.

Najemcy w 2019 roku wynajęli łącznie 1 570 500 mkw., co jest wartością rekordową od początku prowadzenia statystyk. Do najbardziej aktywnych rynków możemy zaliczyć Warszawę, Kraków, Wrocław oraz Trójmiasto, w których udział we wszystkich transakcjach zawartych na analizowanych rynkach wyniósł odpowiednio 56 proc., 17 proc., 8 proc. oraz 6 proc. Dodatkowo warto wspomnieć o relatywnie wysokiej aktywności najemców w Katowicach, gdzie wynajęto łącznie ponad 82 000 mkw. Popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie był generowany przez najemców z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz IT. Z kolei czynnikiem wpływającym na rozwój rynków regionalnych jest ciągły rozwój sektora usług dla biznesu - podsumowuje Jan Szulborski, konsultant w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield, autor raportu.

W 2019 roku poziom absorpcji na dziewięciu największych rynkach w Polsce wyniósł 604 000 mkw. i był o blisko 31 proc. niższy niż w 2018 roku. Na wskaźnik absorpcji miał przede wszystkim wpływ ograniczony poziom podaży nowej powierzchni w Warszawie, który pomimo rekordowej aktywności najemców osiągnął najniższy poziom od 2011 roku. Pomimo relatywnie gorszego wskaźnika absorpcji netto, w wyniku porównywalnego do zeszłego roku popytu na powierzchnie biurową w analizowanych miastach, poziom pustostanów dla analizowanych rynków osiągnął poziom 8,7 proc. i był o 0,2 pp. Wyższy niż analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik niewynajętej powierzchni na analizowanych rynkach znajdował się w przedziale od 4,9 proc. w Trójmieście do 12,5 proc. we Wrocławiu.

W 2019 roku stawki czynszów utrzymały się na stabilnym poziomie w większości analizowanych lokalizacji i wynosiły między 12,0 a 15,0 EUR/ mkw. miesięcznie. Stawki bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe w Warszawie wyniosły 24 EUR/ mkw./ miesięcznie. Udział sektora biurowego w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniósł 50 proc., co odpowiada 3,84 miliarda EUR. Inwestorzy byli najbardziej aktywni w Warszawie, gdzie przeprowadzili transakcje o łącznym wolumenie 2,42 miliarda EUR. W najbliższych kwartałach cały czas będziemy obserwować presję na dalszą kompresję stop kapitalizacji. W Warszawie stopy kapitalizacji za najlepsze budynki biurowe znajdują się na poziomie 4,5 proc., w Krakowie i Wrocławiu na poziomie 5,5 proc. a w Trójmieście na poziomie 6,75 proc.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?