Finanse

Pekao z rekordową sumą bilansową

fot. Adobe Stock

Pekao w 2019 roku osiągnęło największą sumę bilansową w historii, przekraczając 200 mld zł. Dochodowość banku rosła dwucyfrowo we wszystkich segmentach działalności biznesowej, dzięki największej do tej pory akwizycji nowych klientów. 

Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc. 

 

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Skonsolidowany zysk netto Pekao w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł. Miniony rok przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej. Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych +12 proc.  

Aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8 proc. wzrostem portfela kredytów

Pekao utrzymał także pozycję lidera w zakresie efektywności kosztowej w 2019 r. Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec roku, będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego 40 proc. w 2020 r.

Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie. Liczba użytkowników bankowości mobilnej nieustannie rośnie. Na koniec 2019 r. bank miał ich 1,7 mln, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r. Bank odnotował również rekordową sprzedaż kont osobistych na poziomie 455 tys., czyli 12 proc. wyższą niż rok wcześniej

– Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci – w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów – powiedział Marek Lusztyn, prezes Pekao.

- Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem - dodał.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?