Nowe Technologie

Mastercard ogłasza otwarcie europejskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa 

fot. Adobe Stock

 

Mastercard zapowiedział otwarcie swojego pierwszego europejskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będzie to nowoczesny obiekt, wspierający współpracę podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz organów regulacyjnych w celu zwiększania odporności przedsiębiorstw z całej Europy na cyberzagrożenia.

Centrum będzie się mieścić w europejskiej siedzibie Mastercard w Waterloo, w Belgii. Będzie to pierwszy tego typu obiekt, w jaki firma inwestuje poza Ameryką Północną. Nowe centrum wpisuje się w zobowiązanie Mastercard do zwalczania zagrożeń, na które narażony jest europejski ekosystem płatniczy, w tym instytucje finansowe i firmy fintech. Obiekt będzie funkcjonować jako scentralizowany ośrodek cyberbezpieczeństwa na cały region oraz skupiać w jednym miejscu pracowników Mastercard z różnych części świata.

Centrum będzie współpracować z krajowymi ośrodkami ds. cyberbezpieczeństwa, organizacjami branżowymi, organami ścigania i bankami centralnymi, m.in. z ECRB, ECCFI, Europolem, FS-ISAC, Interpolem, Narodowym Bankiem Belgii, brytyjską Narodową Agencją ds. Przestępczości (NCA) oraz brytyjską agencją NCSC . Centrum Cyberbezpieczeństwa Mastercard będzie pomagać we wprowadzaniu lepszych praktyk w zakresie zapobiegania oraz zwalczania międzynarodowej cyberprzestępczości i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Obiekt będzie skupiać ekspertów zarówno z dziedziny cyberzabezpieczeń, jak i zabezpieczeń fizycznych.

- Branża finansowa zawsze będzie ulubionym celem hakerów z uwagi na olbrzymie zasoby danych o klientach i danych uwierzytelniających, jakimi zarządza. Nasze europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa usprawni współpracę między najważniejszymi organizacjami oraz zapewni przedsiębiorstwom i ich klientom poczucie bezpieczeństwa podczas udostępniania danych online — powiedział Javier Perez, prezes Mastercard na Europę.

Centrum Cyberbezpieczeństwa znacząco usprawni komunikację wewnętrzną w zespołach Mastercard, jak również komunikację zewnętrzną z klientami i innymi partnerami. To z kolei pozwoli skrócić czas reakcji i zwiększyć efektywność działania podczas wydarzeń globalnych, klęsk żywiołowych oraz naruszeń bezpieczeństwa czy zakłóceń w działaniu cyfrowych usług, jak również zapewnić zgodność z  przepisami dotyczącymi ochrony danych. Centrum umożliwi firmie Mastercard np. ścisłą współpracę z organami ścigania i klientami biznesowymi w regionie, w celu szybszego udostępniania danych analitycznych oraz prowadzenia skoordynowanej walki z cyberprzestępczością. Ośrodek w Waterloo pomoże również europejskim regulatorom i prawodawcom w pogłębianiu wiedzy i dzieleniu się najlepszymi praktykami. 

- Bezpieczeństwo i ochrona danych naszych klientów to kwestia zasadnicza. Oszuści i hakerzy nie znają granic, więc zagrożenia mogą nadejść z każdej strony świata. Jedynie wspólne działania wszystkich graczy pozwolą zwiększyć odporność europejskich przedsiębiorstw na cyberzagrożenia. Nowe centrum pozwoli zaangażować nasze globalne zasoby i partnerów, abyśmy wspólnie mogli stale udoskonalać nasze standardy bezpieczeństwa — powiedział Perez.

Mastercard uruchomi tymczasowe centrum tej wiosny, a oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na rok 2021.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?