Finanse

Instrumenty finansowe, które wspierają europejskie MŚP

fot. Adobe Stock

 

 

Leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63 proc. małych i średnich firm działających w Polsce – wynika z badania Komisji Europejskiej. Na poziomie europejskim pierwsze miejsce zajmuje linia kredytowa, a drugie leasing.  

Dostęp do zewnętrznego finansowania nie jest głównym zmartwieniem ani polskich ani europejskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Według najnowszych wyników badania , zrealizowanego przez Komisję Europejską (KE) we wszystkich krajach Unii Europejskiej pod koniec ubiegłego roku (SAFE 2019), problem ten dotyka zaledwie 6 proc. polskich firm z sektora MŚP. Gorzej pod tym względem mają firmy działające w Grecji (deklaracje 21 proc. firm), na Malcie czy Liwie (po 13 proc.), jednak średnia europejska wynosi 7 proc.

Istotność zewnętrznych źródeł finansowania dla polskich...

Najnowsze badanie Komisji Europejskiej dowodzi też, że leasing pozostaje najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63 proc. małych i średnich firm działających w Polsce. Drugim najczęściej wymienianym instrumentem jest linia kredytowa (ważna dla 56 proc. polskich firm MŚP), a trzecim kredyt kupiecki (istotny dla 43 proc. małych i średnich firm). Na kolejnych miejscach znalazły się kredyty udzielane firmom przez banki (są istotne dla 36 proc. firm) oraz dotacje (ważne dla 28 proc. firm). Od ubiegłego roku swoje wyniki znacząco poprawiły jedynie leasing (+4 proc.) oraz dotacje (+5 proc.), podczas gdy ocena istotności pozostałych instrumentów pozostała na podobnym lub zbliżonym poziomie.

 …i europejskich firm MŚP

Dla europejskich firm z sektora MŚP w 2019r. najbardziej istotnymi źródłami zewnętrznego finansowania były linie kredytowe (ważne dla 51 proc. firm), leasing (istotny dla 47 proc. europejskich firm) i kredyty bankowe (istotne dla 46 proc. europejskich MŚP). 

- Zewnętrzne instrumenty finansowe były ważne dla europejskich firm również w poprzednich latach, jednak jak podaje KE w swoim raporcie, znaczenie leasingu w latach 2014 – 2019 utrzymywało się w Europie na stabilnym poziomie, natomiast znaczenie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym, kredytu kupieckiego i kredytów bankowych zmalało od 2015 r. Dane Komisji Europejskiej korespondują z wynikami polskiej branży leasingowej, która w ostatnich latach rozwijała się w tempie dwucyfrowym, w przeciwieństwie do innych wymienionych przez KE instrumentów – powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. 

Wykorzystanie zew. instrumentów przez europejskie MŚP

Wyniki badania SAFE pozwalają także narysować europejską mapę korzystania z poszczególnych metod zew. finansowania przez firmy w 28 krajach UE, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W analizowanym czasie (kwiecień – wrzesień 2019) europejskiej firmy najczęściej deklarowały korzystanie z linii kredytowych (odpowiedzi 34 proc. firm EU28), leasingu (24 proc.) i kredytów bankowych (15 proc.). Jednak korzystanie z określonego rodzaju finansowania różniło się w poszczególnych krajach. I tak linie kredytowe najczęściej były otwierane przez firmy działające w Finlandii, na Malcie, w Danii i Irlandii (deklaracje na poziomie 51 proc. - 47 proc. firm). Z leasingu najczęściej korzystały firmy działające w Polsce, Estonii, Finlandii, Szwecji, Niemczech i na Łotwie (odpowiedzi powyżej 30 proc. firm). Natomiast po kredyty bankowe najchętniej sięgały firmy belgijskie, francuskie i słoweńskie (deklaracje 28 proc. - 23 proc. firm). 

Pozyskane finansowanie było przeznaczane przez europejskiej firmy na inwestycje (40 proc. wskazań firm EU28). Na zapasy i kapitał obrotowy postawiło 35 proc. europejskich firm MŚP, 22 proc. sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników, natomiast 20 proc. rozwój nowych produktów i usług. 

W przypadku polskich firm na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy (41 proc. deklaracji), na drugim inwestycje (36 proc.), a na kolejnych procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (23 proc.) i refinansowanie zobowiązań (21 proc.).    

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]