Finanse

Leasing pod kreską

fot. Adobe Stock

Firmy leasingowe sfinansowały w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku inwestycje o wartości 56,9 mld zł. Branża leasingowa dodatnie dynamiki osiągnęła w zakresie finansowania maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, ale ogólny wynik jest niższy niż w 2018 roku.

 - Na rynku leasingu mamy zbliżoną sytuację do tej, która miała miejsce w 2012 roku, kiedy nasz sektor wyhamował z dwucyfrowego wzrostu do poziomu z 2011 roku. Z tą jednak różnicą, że wówczas spowolnienie trwało bardzo krótko i już w kolejnym roku tempo wzrostu wróciło do poziomu dwucyfrowego. Tym razem z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W kolejnym 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. 

Dane ZPL pokazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku firmy leasingowe za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Mają one 43,1 proc. udział w strukturze rynku. Drugą najważniejszą kategorią aktywów były maszyny i inne urządzenia – w tym IT, z udziałem na poziomie 29 proc., natomiast trzecie miejsce zajmują środki transportu ciężkiego (26,3 proc. udział). Zarówno nieruchomości jak i inne aktywa mają niewielki, wynoszący poniżej 1 procenta udział w rynku. 

Pojazdy osobowe i dostawcze  do 3,5 tony

Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 24,5 mld zł, co stanowiło wynik o -8,5 proc. niższy przed rokiem. W ramach tej kategorii rynku raportowane są zarówno samochody osobowe, które odnotowały ujemną (-10,6 proc. r/r) dynamikę, jak i pojazdy dostawcze do 3,5 tony (+3,8 proc. dynamika r/r). W tym segmencie rynku przeważają umowy dotyczące finansowania samochodów osobowych (83 proc. udział) nad pojazdami dostawczymi do 3,5 tony (17 proc. udział). 

Maszyny i inne urządzenia oraz środki transportu ciężkiego 

Drugim obszarem bardzo istotnym dla branży leasingowej jest finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Ten segment rynku wyróżnił się +4,8 proc. dynamiką wzrostu (r/r), dzięki sfinansowaniu przez branżę leasingową aktywów o łącznej wartości 16,5 mld zł (dane po trzech kwartałach tego roku). W tym segmencie rynku dodatnie dynamiki były obserwowane w zakresie finasowania maszyn budowalnych (+4,3 proc. r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+4,2 proc. r/r), IT (+14,9 proc. r/r) czy innych maszyn (+22,8 proc. r/r), natomiast w strefie spadków pozostawało finasowanie maszyn rolniczych (-7,7 proc. r/r), maszyn poligraficznych (-12,7 proc. r/r), maszyn dla przemysłu spożywczego (-8,7 proc. r/r) czy sprzętu medycznego (-10,7 proc. r/r).

Od stycznia do końca września 2019r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości niemal 15 mld zł. Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła +0,5 proc. (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7 proc. r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6 proc. r/r, samolotów, statków i środków transportu kolejowego o +4,5 proc. r/r, a pozostałych pojazdów o +23,8 proc. r/r. Ujemne dynamiki uzyskało finansowanie naczep i przyczep (-2,3 proc. r/r) oraz autobusów (-29,8 proc. r/r). 

Od początku roku do końca września br. branża leasingowa sfinansowała także nieruchomości warte 0,4 mld zł, przy ujemnej dynamice finansowania na poziomie -20,6 proc. r/r. 

Klienci firm leasingowych

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,2 proc. Finansowanie sektora publicznego w dalszym ciągu pozostaje marginalne.  

 

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale br. ankietowane firmy leasingowe oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia, ale też pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w ostatnim kwartale roku firmy spodziewają się wyraźnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Wyższy poziom finansowania jest oczekiwany we wszystkich badanych grupach środków trwałych, a wyraźne wzrosty finansowania mają dotyczyć pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Zdecydowanie słabsze, ale wciąż jeszcze pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego. Dodatnią dynamikę wzrostu w IV kw. br. powinien uzyskać również sektor finansowania nieruchomości.

Prognoza na koniec 2019r.

Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika sektora leasingowego na koniec 2019r. może wynieść -4,5 proc. r/r. W 2019r. firmy leasingowe mogą udzielić łącznego finansowania o wartości 78,8 mld zł. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]