Nowe Technologie

Betacom rozwija nowe segmenty biznesowe

fot. Adobe Stock

 

Giełdowy Betacom, specjalizujący się w tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych, opublikował raport za I półrocze 2019 roku. W tym okresie spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju na lata 2017-2020, która zakłada rozwój działalności w oparciu o cztery linie biznesowe (Hybrydowe IT, Smart Workplace, Edukację i Logistykę) oraz zwiększenie przychodów z wysokomarżowych kanałów. 

Opublikowana w 2017 roku strategia rozwoju Betacom zakłada wzrost udziału przychodów z tytułu wdrożeń rozwiązań własnych, projektów realizowanych w modelu abonamentowym oraz projektów zagranicznych. Zgodnie ze strategią każdy z wymienionych źródeł przychodów powinien do końca marca stanowić po 20 procent udziału w łącznej ich strukturze.  W ramach strategii spółka dokonała podziału prowadzonej działalności na cztery linie biznesowe: Hybrydowe IT (działalność prowadzona od początku istnienia Spółki), Logistykę, Edukację oraz Smart Workplace (nowe linie biznesowe).

- Minione półrocze było bardzo efektywne z perspektywy wdrażania projektów z nowych linii biznesowych, wpisujących się jednocześnie w KPI naszej strategii. Bardzo intensywnie zwiększamy sprzedaż usług własnych w obszarze Hybrydowego IT. Pozyskujemy także nowe kontrakty w ramach Smart Workplace oraz Logistyki. Równie dynamicznie rozwijamy działalność linii biznesowej Edukacja. Prowadzimy negocjacje z potencjalnymi kontrahentami, dotychczas z sukcesem wypracowaliśmy kilka projektów, a ich efekt będzie widoczny w wynikach kolejnych dwóch kwartałów. Niemniej, najważniejszą inicjatywą sprzedażową realizowaną w pierwszym półroczu roku finansowego w obszarze edukacji, są negocjacje umowy dystrybucyjnej z partnerem technologicznym oraz dostawcą usług edukacyjnych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii - komentuje Bartłomiej Antczak, prezes zarządu Betacom.

Celem spółki jest maksymalizacja wyników operacyjnych uzyskiwanych w nowych liniach biznesowych. Zgodnie z danymi finansowymi za 2018 rok przychody z tytułu linii biznesowych - Logistyka, Edukacja oraz Smart Workplace - odpowiadały za 10 procent przychodów ze sprzedaży oraz aż za 50 procent zysku operacyjnego. Zdaniem zarządu wpływ nowych linii biznesowych na wzrost marży operacyjnej w roku obrotowym 2019 będzie jeszcze większy, a w średnim terminie będą głównym czynnikiem wzrostu wyników.

 - W drugim półroczu naszym priorytetem jest dalsza realizacja strategii, która przełoży się na wzrost wyników, zwiększenie dywersyfikacji działalności oraz w konsekwencji wzrost wartości dla akcjonariuszy. Będzie to okres prac nad zleceniami, których rozpoczęcie zostało przesunięte z różnych przyczyn z pierwszego półrocza. Zgodnie z naszymi założeniami, wyniki finansowe za 2019 rok powinny odzwierciedlać realizację strategii na lata 2017-2020 oraz być wyższe niż w roku ubiegłym - dodaje Bartłomiej Antczak.

Zgodnie z opublikowanym raportem okresowym za I półrocze 2019 roku Grupa Kapitałowa Betacom odnotowała w tym okresie 49,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA na poziomie 158 tys. zł oraz wynik netto na poziomie -634 tys. zł. 

Betacom to działająca od ponad 20 lat technologiczna grupa oferująca zaawansowane rozwiązania informatyczne dla biznesu. Celem Betacom jest podniesienie efektywności firm i budowa bezpieczeństwa ich systemów informatycznych. Grupa rozwija własne narzędzia w obszarach hybrydowego IT, logistyki, zarządzania i edukacji, oraz prowadzi prace rozwojowe związane z wykorzystaniem technologii VR i AI w medycynie. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

25 najlepszych polskich startupów

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?