Handel

TXM bliżej ratunku

 

Spółka TXM  w restrukturyzacji zawarła z PKO BP oraz ING Bank Śląski umowę restrukturyzacyjną. To duży krok naprzód w procesie restrukturyzacji operatora sieci dyskontów odzieżowych. Zapewnione zostało w ten sposób dalsze finansowanie działalności i wieloletni harmonogram spłat, co jest kluczowe dla odbudowania sprzedaży i rentowności. Banki finansujące zobowiązały się jednocześnie do przystąpienia z uzgodnioną częścią wierzytelności oraz głosowania za układem z wierzycielami. 

- Podpisane porozumienie z partnerami finansowymi jest ostatecznym uregulowaniem szczegółowych zasad naszej dalszej współpracy. To jednocześnie duży krok w całym procesie, który bardzo istotnie zwiększa powodzenie opracowanego i wdrażanego już programu naprawczego. W efekcie zawarcia umowy restrukturyzacyjnej utrzymany został dostęp do środków finansowych. Obecnie skoncentrujemy się na przyspieszeniu prac zmierzających do głosowania propozycji układowych. To co bardzo ważne instytucje finansowe zobowiązały się do przystąpienia z częścią swoich wierzytelności do głosowania za przyjęciem układu z pozostałymi wierzycielami. To znacznie zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia opracowywanych warunków - powiedział Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.  

W ramach zawartego porozumienia wierzytelności Banków, o łącznej wartości 46 mln zł, zostaną podzielone na dwie grupy. W pierwszej znajdą się wierzytelności, które zostaną objęte układem. Stanowią one blisko 18 mln zł (46 proc. zadłużenia bilansowego), z czego 11,6 mln zł przypada PKO BP, a około 6,3 mln zł to wierzytelność ING Banku Śląskiego. Wierzytelności pozaukładowe wyniosą natomiast 28,1 mln zł. Z tego około 21,1 mln zł  zostanie objęte spłatą harmonogramową do końca 2026 roku. Kolejne 7 mln zł to wierzytelności pozabilansowe (limity akredytywowe i gwarancyjne).  

- Ustalony harmonogram spłat jest dla nas bardzo korzystny. W pierwszych latach raty będą niższe gwarantując nam maksymalne wykorzystanie posiadanych środków. Wzrosną w kolejnych latach, kiedy kondycja TXM będzie już dużo lepsza – dodał Tomasz Waligórski.  

W ramach zawieranej umowy spółka TXM w restrukturyzacji  zobowiązała się do dotrzymania szeregu zobowiązań finansowych. Doprecyzowany został również katalog naruszeń.   Banki z kolei zobowiązały się pod warunkiem braku Przypadków Naruszenie Umowy do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosowania za jego przyjęciem. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?