Wydarzenia

CFO 4.0 – Cyfrowa rewolucja w biznesie

Warszawski kongres dyrektorów finansowych, który poprzedziły spotkania i konferencje w kilku największych miastach Polski, dał możliwość podsumowania i wymiany opinii na najważniejsze tematy związane z rozwojem biznesu w Polsce i rolą dyrektorów finansowych, ale też dyskusji o głównych wyzwaniach, jak bezpieczeństwo finansowania działalności, zmiany prawne czy cyfryzacja. 

Dobry dyrektor finansowy swoimi działaniami wieńczy wysiłek całej firmy – gdy wszystkie jej działy i prowadzone przedsięwzięcia służą produkcji, nawiązaniu i utrzymaniu relacji, a wreszcie sprzedaży, to dyrektor finansowy odpowiada za wynik tych wszystkich działań – uważa Paul Flanagan, prezes zarządu Euler Hermes.

Tradycyjnie podczas kongresu ogłoszono także wyniki XIV edycji nagród Dyrektor Finansowy Roku.

Nowoczesne narzędzia

Dla większości firm wymogiem współczesności jest innowacyjne i bezpieczne finansowanie biznesu i o tym dyskutowali uczestnicy panelu „Diabeł ubiera się u Prady, finanse ubierają się w Trade Finance”. Wskazując na konieczność wykorzystania takich usług, jak faktoring czy usługi z zakresu vendor finance. 

– Początkowo z tych usług korzystały przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, teraz przyszła pora na duże firmy – mówił dyrektor zarządzający mBanku Krzysztof Gerlach. – Małe i średnie przedsiębiorstwa mając często ograniczone możliwości finansowania, mogą – dzięki współpracy z dużym partnerem biznesowym, który ma dobry standing finansowy – skorzystać właśnie z usługi faktoringu.

Z jednej strony daje on szansę na szybkie odzyskanie należności, a z drugiej, poprawia przepływy finansowe w przedsiębiorstwie. – Dużym firmom łatwiej jest pozyskać finansowanie, bo działają w innych warunkach, u nas zdecydowaliśmy się na faktoring, by mieć lepsze wskaźniki finansowe i bilans – mówił Paweł Stanek, CFO w Dr. Schumacher. Firma ta należy w Europie do czołówki producentów środków dezynfekcyjnych, produktów higienicznych i do pielęgnacji skóry przeznaczonych dla szpitali, gabinetów lekarskich i domów opieki.

Zdaniem dyrektora Krzysztofa Gerlacha narzędzia trade finance są szczególnie ważne i powinny być dostosowane indywidualnie do potrzeb danej firmy. – Banki są w stanie właśnie takie rozwiązania „uszyć na miarę” dla swoich klientów – dodał. 

Równie popularne jak faktoring są gwarancje bankowe. – Dobra gwarancja z dobrego banku zwiększa wiarygodność klienta, tak jak się ich oczekuje od nas, tak i my oczekujemy od naszym podwykonawców – mówił Przemysław Milczarek, dyrektor finansowy firmy Gulermak z branży budowlanej. 

Polskie firmy coraz odważniej sięgają również po vendor finance, wśród nich jest Caparol Polska, dla której – jak powiedziała CFO Agnieszka Kręciszewska – jest narzędziem stymulującym sprzedaż.

Presje i mniej optymizmu

Firmy Grant Thornton i Euler Hermes od sześciu lat specjalnie na potrzeby kongresu w trakcie poprzedzających go konferencji zbierają opinie wśród CFO na temat trendów i oceny koniunktury w gospodarce. Tegoroczne wyniki wskazują – jak mówił Przemysław Polaczek, partner zarządzający Grant Thornton – na obawy o spowolnienie gospodarcze i spadek rentowności w najmniejszych firmach. Obniżył się w związku z tym też wskaźnik optymizmu. O ile w 2018 r. deklarowała go niemal połowa badanych, to w tym roku już tylko 36 proc.

– Obawy powodują, że firmy planują działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne i zamierzają inwestować między innymi w cyfryzację – uważał Waldemar Wojtkowiak, członek zarządu i CFO & CRO Euler Hermes. – Z ankietowanych firm aż 72 proc. zadeklarowało, że są w trakcie wdrażania lub planują wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji. 

PPK ruszyło na dobre

Na liście wyzwań stojących przed CFO szczególne miejsce w tym roku zajmuje wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zdaniem Piotra Kuby z zarządu PFR TFI, na PPK przedsiębiorcy powinni patrzeć jak na szansę zwiększającą ich przewagi konkurencyjne na rynku pracy. A im wyższy udział pracowników w tym programie, tym wyższe i lepsze efekty dla nich oraz prowadzonego przez nich biznesu.

Małgorzata Popielewska z zarządu Generali Investments TFI uważa, że wejście w życie ustawy o PPK  to w ostatnich latach jedna z najważniejszych zmian prawnych na linii pracodawca–pracownik. Ma ona znaczny wpływ na wewnętrzną organizację firmy w zakresie kosztowym, operacyjnym i zasobowym, którą firmy muszą wdrożyć w krótkim czasie.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, a już od lipca firmy zatrudniające ponad 250 osób przygotowują się do jej wdrożenia w zakładzie pracy i realizują ten program. 

– Za pomocą wiarygodnego i doświadczonego partnera program PPK można skutecznie wdrożyć. Odpowiedzialność za to w firmach ponoszą nie tylko działy finansowe, ale także działy HR z uwagi na pracowniczy charakter produktu. Szczególnie ważna jest więc współpraca między tymi departamentami, przy której niezbędne jest wsparcie profesjonalnego podmiotu finansowego – wyjaśniła Małgorzata Popielewska.

Bezpieczeństwo Technologii

Cyfryzacja, efektywny przepływ i wykorzystanie danych oraz nadążanie za zmianami technologicznymi wymienia się wśród głównych wyzwań współczesnego biznesu, dlatego podczas kongresu nie mogło zabraknąć dyskusji na te tematy. Tym bardziej że wśród gości kongresu byli przedstawiciele Operatora Chmury Krajowej i Microsoft Polska, a uczestników interesowała szczególnie kwestia bezpieczeństwa przechowywanych danych.   

Chmura uchodzi za element współczesnej transformacji cyfrowej, ale – jak pokazują dane – polskie przedsiębiorstwa tylko w 3–5 proc. wykorzystują tego typu usługi. 

Tymczasem – zdaniem dyrektora ds. sprzedaży Operatora Chmury Krajowej Radosława Świerczyńskiego – chmura obliczeniowa może wygodniej i szybciej niż dział IT w firmie wykonać jego zadania. Odpowiednie rozwiązania innowacyjne są we współczesnym biznesie nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Jednak uruchomienie nowych rozwiązań informatycznych trwa w firmie zwykle od trzech do pięciu miesięcy, zatem i ich efekty pojawiają się z opóźnieniem. 

Obecnie w Polsce działają trzy duże firmy i ok. 6 tys. podmiotów, które świadczą usługi przetwarzania danych w chmurze. Według Romana Młodkowskiego, dyrektora strategii i komunikacji Operatora Chmury Krajowej, chmura obliczeniowa jest naturalnym etapem rozwoju IT. – Jeżeli w twojej firmie nie zajdą zmiany technologiczne, zaś inne podmioty zmiany tego typu wprowadzą, zostajesz w tyle – twierdził. 

CFO Microsoft Dominika Świerczyńska zachęcała gości kongresu, by nie ignorowali tematu, wykorzystali transformację cyfrową i nowe trendy w tym zakresie do rozwoju firmy. Zdaniem eksperta ds. transformacji cyfrowej Tomasza Klekowskiego bezpieczeństwo danych w chmurze jest dużo większe niż w 99 proc. istniejących firm, gdzie często systemy bezpieczeństwa nie są aktualizowane i rzadko testowane. Dominika Świerczyńska przekonywała, że w chmurze prowadzone są ogromne inwestycje, by zapewnić bezpieczeństwo danych. Dlatego nie ma powodów do obaw.           

---

Jarosław Kurkowski z eService Dyrektorem Finansowym Roku

Tytuł Dyrektora Finansowego Roku w XIV edycji konkursu zdobył Jarosław Kurkowski, CFO spółki eService. Kapituła Konkursu doceniła jego działania, które miały znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiły realizację nowych inwestycji służących podniesieniu krajowej i międzynarodowej pozycji spółki. Tytuł otrzymał m.in. za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowania znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Doceniono również jego skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej.

 

Najlepszy z najlepszych

Główną ideą plebiscytu organizowanego przez Stowarzyszenie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz Euler Hermes (globalny ubezpieczyciel transakcji i należności handlowych) jest wyłonienie najlepszych CFO zarządzających finansami firm w Polsce. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

XV edycja konkursu rozpocznie się wiosną 2020 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie  

www.dyrektorfinansowyroku.pl

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?