Inwestycje

Co hamuje Przemysł 4.0 w polskich firmach

fot. materiały prasowe

Gotowe technologicznie, nieprzygotowane pod względem kultury organizacyjnej i kompetencji pracowników – tak zarządzający firmami w Polsce oceniają ich przygotowanie do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Badani przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów mają wątpliwości dotyczące opłacalności inwestycji w cyfryzację, automatyzację i inne technologie charakterystyczne dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Automatyzacja, cyfryzacja, nowe technologie wytwarzania, sztuczna inteligencja, a przede wszystkim przetwarzanie i wykorzystywanie na niespotykaną dotąd skalę ogromnej ilości danych to najważniejsze wyróżniki Czwartej Rewolucji Przemysłowej. W tej nowej, wymagającej rzeczywistości próbują odnaleźć się zarządzający firmami na całym świecie. Aż 94 proc. menedżerów z 11 krajów, badanych przez Deloitte, wskazało, że transformacja cyfrowa jest jednym z najważniejszych celów strategicznych w firmach. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) sprawdziła, jak do tematu Przemysłu 4.0 podchodzą zarządzający polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

GFKM zapytała zarządzających o ich ocenę różnych aspektów przygotowania firmy do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Pytano o gotowość pod kątem technologii, przywództwa, działalności operacyjnej, strategii, finansów, kultury organizacyjnej i kompetencji pracowników. Ankietowani, w skali od 1 do 5, najwyżej ocenili wymiar technologiczny (3,43) i przywództwa (3,30). Najsłabiej wypadły: kultura organizacyjna (3,08) i kompetencje pracowników (3,03).

– We wszystkich wymiarach średnia ocena utrzymała się między odpowiedziami „przeciętnie” i „dobrze”. To, że żaden wymiar nie został oceniony lepiej niż „dobrze”, może wskazywać na to, iż rozwiązania związane z cyfryzacją i automatyzacją, nie mówiąc już o najbardziej wyrafinowanych technologiach Przemysłu 4.0, nie są w polskich małych i średnich firmach postrzegane jako strategiczne – komentuje Dominik Pieczewski, współautor badania GFKM. 

Niską ocenę kompetencji pracowników ankietowani potwierdzają w odpowiedziach na pytanie dotyczące tego, co przysparza firmom największych trudności w wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jako czynnik utrudniający to zadanie, wskazało 35,1 proc. badanych.  

Jeszcze większa grupa – nieco ponad 43 proc. uczestników badania GFKM – jako „hamulcowego” wykorzystania technologii Przemysłu 4.0 wskazuje niepewność dotyczącą opłacalności tych inwestycji. Ankietowani jako przeszkodę uznają też brak jasnej strategii firmy uwzględniającej wdrożenie tego typu rozwiązań.

– W Polsce wiele firm produkcyjnych jest nadal w trakcie trzeciej – cyfrowej rewolucji przemysłowej. Dlatego wiele organizacji nie jest jeszcze przygotowanych kulturowo do wdrożenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Można powiedzieć, że zmiany, które widzimy w sektorze technologii, wyprzedzają możliwości zaimplementowania ich w sektorze produkcji – podsumowuje Dominik Pieczewski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?