Prawo

Rząd odkrywa karty w sprawie zmian w ZUS-ie! [WYLICZENIA]

fot. Adobe Stock

 

Mali przedsiębiorcy będą mogli płacić niższe stawki ZUS - wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji. Chodzi o nowe przepisy, które podczas kampanii wyborczej wywołały duże kontrowersje.

Projekt jest de facto zmianą w "małym ZUS-ie", czyli projekcie umożliwiającym początkującym przedsiębiorcom płacenie niższych składek. Według analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zmiany mogłyby wejść w życie już na początku 2020 roku i objęłyby 135 tys. firm. Łącznie z "małego ZUS-u" skorzystałoby 320 tys. przedsiębiorców.

- Prawie rok obowiązywania dotychczasowego „Małego ZUS-u” pokazał pole do wprowadzenia zmian w kryteriach uprawniających do skorzystania z ulgi. Decyzja o nowelizacji przepisów była podparta dodatkowo głosami przedsiębiorców, którzy sugerowali włączenie kolejnych podmiotów do nowego rozwiązania. Wielokrotnie zgłaszano postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który to w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla sytuację finansową przedsiębiorcy - piszą w uzasadnieniu przedstawiciele ministerstwa.

Z obniżenia składek będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku minionym uzyskali przychody nie wyższe niż 120 tys. złotych (czyli 10 tys. zł miesięcznie), a ich dochody nie przekroczyły 6350 zł. W takim przypadku podstawą do wyliczenia składek będzie połowa kwoty będącej ilorazem rocznego dochodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku kalendarzowym. 

- Celem projektowanej interwencji jest poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i przeżywalności ich firm, szczególnie po zakończeniu okresu „preferencyjnego” poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem. W związku z tym, że są one ustalane w drodze ustawy, realizacja celu nie może zostać osiągnięta w drodze działań pozalegislacyjnych - pisze w uzasadnieniu MPiT.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca z dochodami 5 tys. złotych miesięcznie będzie płącił około 850 zł składek ZUS (plus składka zdrowotna). Oznacza to, że w porównaniu do przedsiębiorców bez ulgi, zapłaci około 230 zł mniej. Przy niższych dochodach składka będzie jeszcze niższa.

- Dotychczasowe ulgi w opłacaniu składek pozostaną w niezmienionej formie, a modyfikacjom ulegnie wyłącznie „Mały ZUS” - zapewnia MPiT.

Z nowego rozwiązania będzie można korzystać tylko przez 36 miesięcy w trakcie każdych 60 miesięcy. Zgodnie z wyliczenia MPiT, roczny koszt dla państwa wyniesie około 1,2 mld złotych.

OTO WYLICZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZLICZAJĄCYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH LUB PODATKIEM LINIOWYM:

Hipotetyczny miesięczny przychód

Hipotetyczny miesięczny dochód

Mały ZUS (na 2020 r. liczony wg zasad obowiązujących w 2019 r.

Mały ZUS+ w 2020 r.

Różnica między scenariuszem bazowym a nowym rozwiązaniem stanowiąca korzyść przedsiębiorcy

Różnica między pełną składką ZUS na 2020 r. a nową ulgą Mały ZUS+

2500,00

1500,00

381,66

246,79

134,87

745,51

3500,00

1800,00

534,32

284,76

249,56

707,54

4500,00

2100,00

686,98

332,22

354,76

660,08

5500,00

2500,00

839,65

395,50

444,15

596,80

6000,00

2800,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

442,96

549,34

549,34

7000,00

3000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

474,60

517,70

517,70

9000,00

4000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

632,80

359,50

359,50

 

 

OTO WYLICZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ LUB RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW:

Hipotetyczny miesięczny przychód

Mały ZUS (na 2020 r. liczony wg zasad obowiązujących w 2019 r.

Mały ZUS+ w 2020 r.

Różnica między scenariuszem bazowym a nowym rozwiązaniem stanowiąca korzyść przedsiębiorcy

Różnica między pełną składką ZUS na 2020 r. a nową ulgą Mały ZUS+

2500,00

381,66

246,79

134,87

745,51

3500,00

534,32

276,85

257,47

715,45

4500,00

686,98

355,95

331,03

636,35

5500,00

839,65

435,05

404,60

557,25

6000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

474,60

517,70

517,70

7000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

553,70

438,60

438,60

9000,00

Brak możliwości skorzystania z Małego ZUS-u

711,90

280,40

280,40

 

 

OTO LINK DO PROJEKTU USTAWY

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?